Brawo My!

Kolejny sukces naszych uczennic z klasy sportowej 8c SP48.

Gratulujemy!