Informacja dla RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

– Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca 2020r. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze, prowadzone przez nauczycieli w sali szkolnej świetlicy.

Od poniedziałku 16 marca 2020 do 25 marca 2020r. uczniowie NIE PRZYCHODZĄ do szkoły. NIE będą w tym czasie prowadzone zajęcia opiekuńcze.

– Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które zostaną przesłane poprzez dziennik Librus.

– Wg informacji MEN zaleca się zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole (od 16 do 25 marca 2020r.).

– Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

– Rodzicu, jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

– Proszę na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły poprzez dziennik Librus.