Zawieszenie zajęć szkolnych 27.04 – 24.05.2020r.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. (Dz.U. 2020, poz. 742) zmieniającego rozporządzenie z dn. 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone (przedłożone) do dnia 24 maja 2020r.

W okresie do dnia 24 maja 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostaną przedstawione w zarządzeniu w dniu 27.04.2020r.