Bezpieczeństwo – WAŻNA SPRAWA

Bezpieczeństwo – WAŻNA SPRAWA

Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego

 Uczestniczyła w I semestrze nauki w XII-tej edycji

Programu Edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka,

 skierowanym do uczniów klas I szkół podstawowych,

obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach:

 na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Po przeprowadzeniu zajęć z czterech sfer tematyki bezpieczeństwa, 

zdobytą przez dzieci wiedzę zweryfikował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa,

który wszyscy uczniowie klas pierwszych wypełnili brawurowo. 

Nauka i fajna zabawa zostały nagrodzone dyplomami.

Certyfikat_Akademia Puchatka dla szkoły