Jesteś tutaj:

Autor: Piotr Smok

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1960) w dniach 09.11.2020r. – 27.11.2020r. wszystkie lekcje dla klas szkoły podstawowej oraz liceum w ww. okresie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 10 regulujące naukę zdalną w ww. okresie (plik PDF).

http://serwer1476418.home.pl/new/wp-content/uploads/2020/11/ZD10.pdf

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1870), w dniach 26.10.2020r. – 08.11.2020r. wszystkie zajęcia dla następujących klas szkoły podstawowej: 4aSP, 6aSP, 7aSP, 8aSP, 8bSP oraz wszystkich klas liceum, tj.: 1aLO, 1bLO, 2aLO3-letnie, 2aLO4-letnie, 2bLO, 2cLO, 3aLO w okresie od 26.10.2020r. – do 08.11.2020r. są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Poniżej znajduje się zarządzenie nr 7 regulujące naukę zdalną w ww. okresie:
ℹ️ Szanowni Państwo ℹ️
 
Na podstawie zgody uzyskanej z PSSE w Sosnowcu oraz zgody organu prowadzącego od dnia 22.10.2020r. do dnia 30.10.2020r. klasy: 4aSP, 6aSP, 8aSP przechodzą w tryb nauki zdalnej.
 
Loginy i hasła dla uczniów (do Google Apps) zostaną przekazane za pośrednictwem Librusa przez wychowawców lub upoważnionych nauczycieli najpóźniej przed rozpoczęciem lekcji wg planu lekcji w dniu 22.10.2020r. (logowanie na stronie www.google.pl).
 
Poniżej znajduje się zarządzenie nr 6 regulujące naukę zdalną w ww. okresie dla klas 4aSP, 6aSP, 8aSP (plik PDF)
 

Szanowni Państwo,

Nauczanie zdalne będzie obowiązywało w poniższych klasach oraz w opisanych poniżej terminach:

– dla klasy 2cLO nauka zdalna będzie prowadzona w okresie od 19.10.2020r. do 30.10.2020r.,

– dla klas 1aLO, 2aLO 4-letnie (po SP) będzie prowadzona w okresie od 19.10.2020r. do 23.10.2020r.

AKTUALIZACJA: dla klasy 2aLO3-letnie oraz 3aLO tryb zdalny zostaje wprowadzony na okres 21.10.2020r. – 30.10.2020r.

 

Zarządzenie regulujące ww. tryb nauki zdalnej jest dostępne pod poniższym linkiem:

http://serwer1476418.home.pl/new/wp-content/uploads/2020/10/ZD4-2020-2021.pdf

Więcej o Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Za każdy dzień w tej szkole,

za pochwał pełen plecak,

za uśmiech i za rady,

za przykład , nie przykłady,

za każdy dobry pomysł,

za wsparcie w trudnej chwili,

za małe upomnienia,

 za trud Państwa olbrzymi,

za spokój i cierpliwość

za zbiory pełne zadań,

za kilometry ćwiczeń,

za- Młody już nie gadaj,

za wszystko to co było,

za wszystko co być mogło,

za wszystko to co ważne

i za to co ulotne

dziś chcemy podziękować.

DZIĘKUJEMY!

Absolwenci i uczniowie „PRUSA

 

W związku z ukazaniem się nowych przepisów w dniu 10.10.2020r. wprowadza się od dnia 12 października 2020r. obowiązek noszenia maseczek (lun innej ochrony ust i nosa) w budynku ZSO3 w Sosnowcu (SP48, IIILO) podczas przerw i korzystania z przestrzeni wspólnych (korytarze, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski, stołówka – za wyjątkiem czasu przeznaczonego na spożywanie posiłków).

Ww. obowiązek dotyczy nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi.

 
1 września br. przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Tego dnia przypominamy, jak agresja niemiecka na Polskę zapoczątkowała dramatyczne wydarzenia.
 
Nad ranem 1 września 1939 roku wojska Rzeszy Niemieckiej przekroczyły granicę polsko-niemiecką. Wojsko polskie stawiało opór, oczekując na reakcję sojuszników.
3 września 1939 r. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Rzeszy Niemieckiej, ale nie podjęły rzeczywistych działań. Tragiczny los naszego kraju został przypieczętowany 17 września tego samego roku. Wówczas od wschodu inwazję na Polskę rozpoczął Związek Sowiecki.
Atak Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego był następstwem podpisania przez oba totalitarne państwa Paktu Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół w efekcie podzielił Europę Środkową na strefy wpływów.
II wojna światowa jest uznawana za największą wojnę światową w historii. Uczestniczyło w niej 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków, śmierć na froncie poniosło od 50 do 78 milionów ludzi.
Rokrocznie 1 września wspominamy ofiary II wojny światowej. Oddajemy cześć tym Polakom, którzy stawiali czoła najeźdźcom i bohatersko walczyli oddając życie w obronie Ojczyzny. Jednocześnie data ta przypomina nam przesłanie, które widnieje na Westerplatte i jest tak ważne szczególnie dziś: „Nigdy więcej wojny! „ 🛑
 
Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie,
Bursa Szkolna uruchamia działalność w dniu 1 września 2020r. o godz. 8:00.
Na terenie bursy w częściach wspólnych (kuchnia, stołówka, sala TV, sala konferencyjna, korytarze, sekretariat bursy) obowiązuje dystans społeczny oraz maseczki ochronne ust i nosa.
Ze względów organizacyjnych oraz z przyczyn obiektywnych uruchomienie stołówki w bursie planowane jest po 9 września.

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

przedstawiamy zasady oraz procedury obowiązujące w ZSO3 (SP48, IIILO, Bursa) od 1 września 2020r.

  1. Zarządzenie nr 21 2019/2020 w sprawie: organizacji oraz realizacji zadań Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu (Szkoły Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, Bursy Szkolnej w Sosnowcu) związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w trybie stacjonarnym od dnia 1 września 2020r.  (plik PDF)
  2. Zarządzenie nr 22 2019/2020 w sprawie: wprowadzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu (Szkoły Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, Bursy Szkolnej w Sosnowcu) Strategii Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu (Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego, III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  im. Bolesław Prusa w Sosnowcu, Bursa Szkolna w Sosnowcu)  od 1 września 2020r.  (plik PDF)

 

W dniu 1 września 2020r. należy dostarczyć poniższe zgody wypełnione przez rodziców/opiekunów (zgody należy złożyć podczas spotkań z wychowawcami):

ZGODY, DEKLARACJE (plik PDF), 8 stron

(ww. deklaracje/zgody będą również dostępne w wersji papierowej w dniu 1 września 2020r. przy wejściu do szkoły)

Do góry