Jesteś tutaj:

Autor: Piotr Smok

Szanowni Kandydaci,

prosimy o zapoznanie się z terminami prób sprawności fizycznej do klas mistrzostwa sportowego SP48 oraz IIILO.

 

Terminy testów do SP48 dostępne pod adresem:

http://www.prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja20-21/nabor-do-sp-na-2020-2021/

 

Terminy testów do III LO odstępne pod adresem:

http://www.prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja20-21/nabor-do-lo-na-2020-2021/

 

W dniach 25.III – 31.III.2020, młodzież naszej szkoły, wzięła udział w tworzeniu razem z Radiową Jedynką Listy 100 najciekawszych atrakcji turystycznych – Polska na 4 pory roku. Na Liście zasugerowany przez sosnowiecki oddział PTTK znalazł się nasz regionalny symbol odrodzonej Polski – TRÓJKĄT TRZECH CESARZY. Nasza młodzież zachęcona do głosowania przyczyniła się do wysokiego notowania w kategorii HISTORIA lokalnego, symbolicznego obiektu – 6 miejsce w skali kraju.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. 2020, poz. 871), funkcjonowanie szkół zostaje czasowo ograniczone do dnia 07 czerwca 2020r.

W okresie do dnia 7 czerwca 2020r. szkoła realizuje zadania związane z realizacją podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostały opisane w zarządzaniu nr 16 (http://serwer1476418.home.pl/new/wp-content/uploads/2020/05/ZD16.pdf)

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły (dla kandydatów do klas ogólnych)
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
    o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do  szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych (dla kandydatów do klas sportowych)

Więcej „NOWE terminy rekrutacji do III LO”

MOJA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
JEST NAJLEPSZA NA ŚWIECIE,
A JUŻ Z PEWNOŚCIĄ W SOSNOWIECKIM POWIECIE.
DRUŻYNY PIŁKARSKIE NAJLEPSZE TU MAMY
I KAZDE ROZGRYWKI W ZAGŁĘBIU WYGRAMY.
CZY TO NA TRAWNIKU, CZY TO NA ORLIKU
GOLI STRZELAMY PRZECIWNIKOM BEZ LIKU.
SZKOŁA IMIENIA BOLESŁAWA PRUSA
TO JEST DLA WIELU NIEZWYKŁA POKUSA.
JA JESTEM DOBRYM TEGO PRZYKŁADEM,
BO OD ROKU JESTEM ŻYWYM JEJ SKŁADEM.
POKOLEŃ JUŻ WIELE WYCHOWAŁA
NIEJEDNYM W GŁOWIE POUKŁADAŁA.
WYSZŁY Z NIEJ PANIE NAUCZYCIELKI, AKTORZY,
KUCHARZE, PISARZE, KELNERKI.
KAŻDY Z NAS ZNAJDZIE WSPANIAŁE WSPOMNIENIA
TE SMUTNE I RADOSNE, WAŻNE WYDARZENIA.
PIERWSZE PRZYJAŹNIE, A NAWET MIŁOŚCI,
KTÓRE W NASZEJ PAMIĘCI BUDUJĄ WIELE RADOŚCI.
WIECIE CHŁOPCY I DZIEWCZYNY,
KTÓRE SZKOŁY URODZINY?
Z NAUKĄ MYŚMY ZA PAN BRAT,
NASZA SZKOŁA MA STO PIĘĆ LAT!

Mikołaj Kubarek klasa VIIa

 

TRWA REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021 do III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. B. PRUSA w SOSNOWCU do klas pierwszych o następujących profilach:
➡ profil humanistyczno-dziennikarski
➡ profil językowo-biznesowy
➡ profil medyczny z elementami dietetyki
➡ profil medyczny z elementami kosmetologii
➡ profil piłka nożna (chłopcy)
➡ profil piłka siatkowa (dziewczęta) 

Szczegółowe informacje, harmonogram oraz zasady rekrutacji są dostępne pod adresem: http://www.prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja20-21/nabor-do-lo-na-2020-2021/

Wnioski wydrukowane z sytemu elektronicznej rekrutacji należy składać w sekretariacie szkoły pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, Sosnowiec

Rekrutacja do liceum odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony: 
www.slaskie.edu.com.pl

TRWA REKRUTACJA 2020/2021 do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 Mistrzostwa Sportowego w SOSNOWCU do następujących klas (➡️ 1️⃣,️4️⃣,5️⃣,6️⃣️️):
 
➡️ klasa 1a – profil pływacki (dziewczęta, chłopcy) 💦 🏊‍♂️
➡️ klasa 1a – profil gimnastyka artystyczna (dziewczęta) 🏆
➡️ klasa 1b – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 4a – profil pływacki (dziewczęta, chłopcy) 💦 🏊‍♂️
➡️ klasa 4a – profil lekkoatletyczny (dziewczęta, chłopcy)🏃‍♂️
➡️ klasa 4b – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 5a – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 6a – profil piłka nożna (chłopcy)
 
‼️Termin składania wniosków do wszystkich klas (1, 4, 5, 6): 30 CZERWCA 2020r. (wydłużony termin rekrutacji do wszystkich klas SP) ‼️
 
Szczegółowe informacje oraz aktualne wzory wniosków o przyjęcie do szkoły znajdują się pod adresem:
http://www.prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja20-21/nabor-do-sp-na-2020-2021/
 
Wnioski o przyjęcie należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej sp48@sosnowiec.edu.pl w formie skanu lub zdjęcia wypełnionego wniosku (dotyczy okresu zawieszenia zajęć szkolnych) lub listownie na adres Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego, ul. Piłsudskiego 114, 41-200 Sosnowiec.
 
Zapraszamy do szkoły, gdzie sportową pasję łączymy z nauką.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. (Dz.U. 2020, poz. 742) zmieniającego rozporządzenie z dn. 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone (przedłożone) do dnia 24 maja 2020r.

W okresie do dnia 24 maja 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostaną przedstawione w zarządzeniu w dniu 27.04.2020r.

Do góry