Jesteś tutaj:

Autor: Piotr Smok

TRWA REKRUTACJA 2020/2021 do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 Mistrzostwa Sportowego w SOSNOWCU do następujących klas (➡️ 1️⃣,️4️⃣,5️⃣,6️⃣️️):
 
➡️ klasa 1a – profil pływacki (dziewczęta, chłopcy) 💦 🏊‍♂️
➡️ klasa 1a – profil gimnastyka artystyczna (dziewczęta) 🏆
➡️ klasa 1b – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 4a – profil pływacki (dziewczęta, chłopcy) 💦 🏊‍♂️
➡️ klasa 4a – profil lekkoatletyczny (dziewczęta, chłopcy)🏃‍♂️
➡️ klasa 4b – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 5a – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 6a – profil piłka nożna (chłopcy)
 
‼️Termin składania wniosków do wszystkich klas (1, 4, 5, 6): 30 CZERWCA 2020r. (wydłużony termin rekrutacji do wszystkich klas SP) ‼️
 
Szczegółowe informacje oraz aktualne wzory wniosków o przyjęcie do szkoły znajdują się pod adresem:
http://www.prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja20-21/nabor-do-sp-na-2020-2021/
 
Wnioski o przyjęcie należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej sp48@sosnowiec.edu.pl w formie skanu lub zdjęcia wypełnionego wniosku (dotyczy okresu zawieszenia zajęć szkolnych) lub listownie na adres Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego, ul. Piłsudskiego 114, 41-200 Sosnowiec.
 
Zapraszamy do szkoły, gdzie sportową pasję łączymy z nauką.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. (Dz.U. 2020, poz. 742) zmieniającego rozporządzenie z dn. 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone (przedłożone) do dnia 24 maja 2020r.

W okresie do dnia 24 maja 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostaną przedstawione w zarządzeniu w dniu 27.04.2020r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłosi w BIP na stronie CKE komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym oraz egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.

Komunikat dotyczący nowego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020r. (Dz.U. poz. 642) zmieniającego rozporządzenie z dn. 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty (szkół wszystkich typów) zostaje czasowo ograniczone do dnia 26 kwietnia 2020r.

W okresie do dnia 26 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostaną przedstawione w zarządzeniu w dniu 14.04.2020r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłosi w BIP na stronie CKE komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym, egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym (egzaminy ósmoklasisty zaplanowane w dniach 21, 22, 23 kwietnia nie odbędą się w tym terminie).

Komunikat dotyczący nowego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.

Więcej o Trwa rekrutacja do SP48 w Sosnowcu
 
TRWA REKRUTACJA 2020/2021 do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 Mistrzostwa Sportowego w SOSNOWCU do następujących klas (➡️ 1️⃣,️4️⃣,5️⃣,6️⃣️️):
 
➡️ klasa 1a – profil pływacki (dziewczęta, chłopcy) 💦 🏊‍♂️
➡️ klasa 1a – profil gimnastyka artystyczna (dziewczęta) 🏆
➡️ klasa 1b – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 4a – profil pływacki (dziewczęta, chłopcy) 💦 🏊‍♂️
➡️ klasa 4a – profil lekkoatletyczny (dziewczęta, chłopcy)🏃‍♂️
➡️ klasa 4b – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 5a – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 6a – profil piłka nożna (chłopcy)
 
‼️ Termin składania wniosków do wszystkich klas (1, 4, 5, 6)30 czerwca 2020r. (wydłużony termin dla kandydatów do klasy 1 SP) ‼️
 
Szczegółowe informacje oraz aktualne wzory wniosków o przyjęcie do szkoły znajdują się pod adresem:
http://www.prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja20-21/nabor-do-sp-na-2020-2021/
 
Wnioski o przyjęcie należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej sp48@sosnowiec.edu.pl w formie skanu lub zdjęcia wypełnionego wniosku (dotyczy okresu zawieszenia zajęć szkolnych) lub listownie na adres Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego, ul. Piłsudskiego 114, 41-200 Sosnowiec.
 
Zapraszamy do szkoły, gdzie sportową pasję łączymy z nauką.
Więcej o REKRUTACJA do III LO im. B. PRUSA

Już wkrótce rozpoczynamy rekrutację 2020/2021 do III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. B. PRUSA w SOSNOWCU do klas pierwszych o następujących profilach:
➡ profil humanistyczno-dziennikarski
➡ profil językowo-biznesowy
➡ profil medyczny z elementami dietetyki
➡ profil medyczny z elementami kosmetologii
➡ profil piłka nożna (chłopcy)
➡ profil piłka siatkowa (dziewczęta) 

Szczegółowe informacje, harmonogram oraz zasady rekrutacji są dostępne pod adresem: http://www.prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja20-21/nabor-do-lo-na-2020-2021/

Wnioski wydrukowane z sytemu elektronicznej rekrutacji należy składać w sekretariacie szkoły pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, Sosnowiec

Rekrutacja do liceum odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony: 
www.slaskie.edu.com.pl

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie z dn. 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty (szkół wszystkich typów) zostaje czasowo ograniczone do dnia 10 kwietnia 2020r.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostaną przedstawione w zarządzeniu w dniu 24.03.2020r.

Do góry