Nabór do IIILO – 2018/2019

III Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu
zaprasza do nauki w roku szkolnym
2018/2019
w klasach pierwszych o następujących profilach:

 

Profil JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNY 

   • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia
   • Przedmiot uzupełniający: przyroda.
   • Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język francuski, język rosyjski lub język hiszpański.
   • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz instytucjami kultury.

 

Profil BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski. 
 • Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
 • Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język francuski, język rosyjski lub język hiszpański.
 • Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Śląskim.

 

Profil SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA (chłopcy)

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, geografia
 • Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
 • Drugi język obcy do wyboru:  język niemiecki, język włoski, język francuski, język rosyjski lub język hiszpański.
 • Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej (w tym wychowanie fizyczne): 16 godzin tygodniowo.
 • Klasa realizuje szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec.

 

TERMINARZ postępowania rekrutacyjnego:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej dla młodzieży (klasy ogólne):
  od 18 maja do 18 czerwca 2018r.  do godz. 15:30
 2. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego (klasy  sportowe):
  od 18 maja do 4 czerwca 2018r. do godz. 15:30
 3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej z zakresu piłki nożnej (dla kandydatów do klasy  sportowej o profilu piłka nożna):  10 maja 2018 r. godz. 15:00. Miejsce: boisko przy stadionie klubu Zagłębie Sosnowiec,ul. Kresowa 1, Sosnowiec lub 14.06.2018, godz. 14:00
 4. Ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej:15 czerwca 2018r.
 5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 15:30
 6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej: 
  do 5 lipca 2018r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum:
  6 lipca 2018r. do godz. 12:00
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
  od 6 lipca do 12 lipca2018r. do godz. 15:30
 9. Ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły: 13 lipca 2018r. do godz. 12:00
 10. Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami):  od 13 lipca 2018r.
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. (pobierz plik PDF)
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2018/2019 (pobierz plik PDF)

 

Nabór do liceum odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem strony:

www.slaskie.edu.com.pl