Nabór do IIILO na 2021/2022

III Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu
zaprasza do nauki w roku szkolnym
2021/2022
w klasach pierwszych o następujących profilach:

 

➡ Profil HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKI

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.
 • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

 

➡ Profil JĘZYKOWO-BIZNESOWY

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, matematyka
 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.
 • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

 

➡ Profil MEDYCZNY z ELEMENTAMI DIETETYKI

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski. 
 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.
 • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

 

➡ Profil MEDYCZNY z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski. 
 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.
 • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

 

➡ Profil SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA – chłopcy

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski, geografia, matematyka lub biologia, chemia, język angielski
 • drugi język obcy do wyboru:  język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.
 • Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej (w tym wychowanie fizyczne): 16 godzin tygodniowo.
 • Klasa realizuje szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec.

 

 

Nabór do liceum odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem strony:

www.slaskie.edu.com.pl

 

 

 

 

TERMINARZ postępowania rekrutacyjnego:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej dla młodzieży (klasy ogólne):
  —————————
 2. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej dla młodzieży (klasy sportowe):
  ——————————–
 3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, pływania (dla kandydatów do klas sportowych): —– (piłka nożna), —— (piłka siatkowa)
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej: ——-
 5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: —–
 6. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej: ——

 7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: ——
 8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach: ——
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum: ——
 10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: ——

 11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum: ——
 
Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie terminów rekrutacji (kliknij)

 

Klauzula RODO (kliknij)

 

Szczegółowy terminarz prób sprawności fizycznej z poszczególnych dyscyplin:

Profil Termin, miejsce Nauczyciel
Piłka nożna
….., godz. …..

Miejsce: sztuczne boisko Klubu Zagłębie Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Sosnowiec

mgr Ł. Nadolny,
mgr G. Bąk
Piłka siatkowa …..,  godzina: …..
…..,  godzina: …..Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114
mgr M. Kaczmarczyk,

mgr P. Augustyn