Nabór do SP48 na 2020/2021

INFORMACJE O PROFILACH
(gimnastyka artystyczna, pływanie, lekkoatletyka, piłka nożna)

Klasy realizują szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec, Klubu Sportowego MKS MOS Płomień Sosnowiec, Akademii Gimnastyki Artystycznej oraz klubów pływackich z Sosnowca.

Szkolenie sportowe z zakresu pływania, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, piłki nożnej prowadzone przez specjalistów (nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu posiadających przygotowanie pedagogiczne) .

Doskonała szkolna infrastruktura sportowo-rekreacyjna:

 • Pływalnia 25m (na miejscu)
 • Hala sportowa 35m (na miejscu)
 • Siłownia (na miejscu)
 • Sala fitness (na miejscu)
 • Sala tenisa stołowego (na miejscu)
 • Tereny zielone: Park im. Jana Fusińskiego (bezpośrednio przylegający do szkoły)
 • Stadion lekkoatletyczny (10 minut pieszo od szkoły)
 • Stadion i boiska treningowe Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec (200 metrów od szkoły)
 • stołówka szkolna (na miejscu)
 • opieka pedagoga/psychologa/psychologa sportu (na miejscu)

 

Klasy i grupy ćwiczeniowe zapewniające wysoką indywidualizację treningu.

Wymiar godzin szkolenia sportowego: klasy 1, 2, 3: 13 godzin tygodniowo, klasy 4, 5, 6, 8: 12 godzin tygodniowo.

Program nauczania poza szkoleniem specjalistycznym w zakresie pływania, piłki nożnej, gimnastyki artystycznej oraz lekkoatletyki obejmuje:

 • Starty w zawodach sportowych (miejskich i ogólnopolskich)
 • Wycieczki rowerowe
 • Wycieczki górskie
 • Wyjścia do parku trampolin
 • Zajęcia sportowe w strefie Wake Zone Stawiki
Wszystkie klasy sportowe realizują ramowy plan nauczania zgodny z rozporządzeniem oraz dodatkowy wymiar godzin szkolenia sportowego  (tj. wymiar zajęć dydaktycznych jest identyczny jak w klasach/szkołach  ogólnych, który w SP48 jest zwiększony o dodatkowe godziny zajęć sportowych).
Limit miejsc w poszczególnych klasach: klasa 1: 18 uczniów (grupa I: 9; grupa II: 9) , klasa 4a: 24 uczniów (grupa I: 12; grupa II: 12), klasa 4b: 24 uczniów, klasa 5a: 24 uczniów, klasa 6a: 24 uczniów.

 

W związku z bieżącą sytuacją terminarz rekrutacji oraz harmonogram prób sprawności fizycznej do klas PIERWSZYCH SP48 zostanie zmieniony (wydłużony).

Szczegółowe terminy zostaną podane w najbliższych dniach. Testy sprawnościowe odbędą się w kwietniu/maju 2020r.

 

TERMINARZ podstępowania rekrutacyjnego do klas 1, 4:

 1. Składanie wniosków DO KLASY I: od 2 marca 2020 r. do 12 marca 2020 r. (do godz. 15:00)
 2. Składanie wniosków DO KLAS IV, V, VI: od 2 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. (do godz. 15:00)
 3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej DO KLASY I: terminarz w poniższej tabeli
 4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej DO KLAS IV, V, VI: terminarz w poniższej tabeli
 5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywnej wyniki prób sprawności fizycznej do KLAS I: 18.03.2020r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywnej wyniki prób sprawności fizycznej do KLAS IV, V, VI: 3 lipca 2020r.
 7. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji DO KLAS IV, V, VI: 26 czerwca 2020 r – 30 czerwca 2020 r. (do godz. 15:00)
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLASY I: 16 marca 2020 r. (do godz. 12:00)
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLAS IV, V, VI: 03 lipca 2020 r. (do godz. 12:00)
 10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLASY I:  08 lipca 2020 r.  (do godz. 15:00).
 11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLASY IV, V, VI:  do 23 marca 2020 r.  (do godz. 15:00).
 12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do KLASY I: 25 marca 2020 r. (do godz. 12:00).
 13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do KLASY IV, V, VI:  09 lipca 2020 r.  (do godz. 12:00).
 14. Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami):od 1 czerwca 2020 r.

 

Uwaga: Próby sprawności fizycznej są przeprowadzane do każdej klasy o profilu sportowym (pływanie, gimnastyka artystyczna, piłka nożna, lekkoatletyka).

 

 

 

 

W związku z bieżącą sytuacją terminarz rekrutacji oraz harmonogram prób sprawności fizycznej do klas I SP48 zostanie zmieniony (wydłużony).

Szczegółowe terminy zostaną podane w najbliższych dniach. Testy sprawnościowe odbędą się w kwietniu/maju 2020r.

 

 

Profil
Termin, miejsce
Nauczyciel
Piłka nożna

(do klasy I, IV, V, VI)

Klasa 1 SP: 16 marca 2020r. (poniedziałek), godz: 13:00
Klasy 4, 5, 6 SP : 25 maja 2020r. (poniedziałek) , godz. 12:00

Miejsce: sztuczne boisko Klubu Za:głębie Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Sosnowiec

(w sytuacji niewłaściwych warunków atmosferycznych: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114)

 mgr Ł. Nadolny,

mgr K. Jawień,

mgr G. Bąk

Lekkoatletyka

(do klasy IV)

22 maja 2020 r. (piątek), godzina: 12:00

Miejsce: Stadion lekkoatletyczny, al. Mireckiego 4, Sosnowiec

 mgr G. Janus,

mgr K. Jawień

Gimnastyka artystyczna

(do klasy I)

13 marca 2020 r. (piątek), godzina: 10:30

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

 mgr A. Bryk
Pływanie

(do klasy I, IV)

Klasa I SP: 13 marca 2020r. godzina: 13:30
Klasa 4 SP: 26 maja 2020r., godzina: 14:30

 

Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

UwagaPróby sprawności fizycznej są przeprowadzane do każdej klasy o profilu pływackim (do klasy I oraz do klasy IV)

mgr P. Szula-Tworuszka

mgr T. Ślusarz

 

 

Klauzula RODO (kliknij)

 

Opisy prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych Szkoły Podstawowej  nr 48 Mistrzostwa Sportowego:

 

Dodatkowe informacje dla nauczycieli prowadzących testy sprawności fizycznej: