Nabór do SP48 na 2020/2021

INFORMACJE O PROFILACH
(gimnastyka artystyczna, pływanie, lekkoatletyka, piłka nożna)

Klasy realizują szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec, Klubu Sportowego MKS MOS Płomień Sosnowiec, Akademii Gimnastyki Artystycznej oraz klubów pływackich z Sosnowca.

Szkolenie sportowe z zakresu pływania, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, piłki nożnej prowadzone przez specjalistów (nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu posiadających przygotowanie pedagogiczne) .

Doskonała szkolna infrastruktura sportowo-rekreacyjna:

 • Pływalnia 25m (na miejscu)
 • Hala sportowa 35m (na miejscu)
 • Siłownia (na miejscu)
 • Sala fitness (na miejscu)
 • Sala tenisa stołowego (na miejscu)
 • Tereny zielone: Park im. Jana Fusińskiego (bezpośrednio przylegający do szkoły)
 • Stadion lekkoatletyczny (10 minut pieszo od szkoły)
 • Stadion i boiska treningowe Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec (200 metrów od szkoły)
 • stołówka szkolna (na miejscu)
 • opieka pedagoga/psychologa/psychologa sportu (na miejscu)

 

Klasy i grupy ćwiczeniowe zapewniające wysoką indywidualizację treningu.

Wymiar godzin szkolenia sportowego: klasy 1, 2, 3: 13 godzin tygodniowo, klasy 4, 5, 6, 8: 12 godzin tygodniowo.

Program nauczania poza szkoleniem specjalistycznym w zakresie pływania, piłki nożnej, gimnastyki artystycznej oraz lekkoatletyki obejmuje:

 • Starty w zawodach sportowych (miejskich i ogólnopolskich)
 • Wycieczki rowerowe
 • Wycieczki górskie
 • Wyjścia do parku trampolin
 • Zajęcia sportowe w strefie Wake Zone Stawiki
Wszystkie klasy sportowe realizują ramowy plan nauczania zgodny z rozporządzeniem oraz dodatkowy wymiar godzin szkolenia sportowego  (tj. wymiar zajęć dydaktycznych jest identyczny jak w klasach/szkołach  ogólnych, który w SP48 jest zwiększony o dodatkowe godziny zajęć sportowych).
Limit miejsc w poszczególnych klasach: klasa 1: 18 uczniów (grupa I: 9; grupa II: 9) , klasa 4a: 24 uczniów (grupa I: 12; grupa II: 12), klasa 4b: 24 uczniów, …

 

TERMINARZ podstępowania rekrutacyjnego do klas 1, 4:

 1. Składanie wniosków DO KLASY I: od 2 marca 2020 r. do 18 marca 2020 r. (do godz. 15:00)
 2. Składanie wniosków DO KLAS IV, …: od 2 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. (do godz. 15:00)
 3. Przeprowadzenie prób sprawności fizyczne DO KLASY I: ………………………………….. (w trakcie ustalania)
 4. Przeprowadzenie prób sprawności fizyczne DO KLAS IV: ……………………………………. (w tracie ustalania)
 5. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywnej wyniki prób sprawności fizycznej do KLAS I: ……………………….. (w trakcie ustalania)
 6. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywnej wyniki prób sprawności fizycznej do KLAS IV: ……………………….. (w trakcie ustalania)
 7. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji DO KLAS IV: 26 czerwca 2020 r – 30 czerwca 2020 r. (do godz. 15:00)
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLASY I: 16 marca 2020 r. (do godz. 12:00)
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLAS IV: 03 lipca 2020 r. (do godz. 12:00)
 10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLASY I:  08 lipca 2020 r.  (do godz. 15:00).
 11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLASY IV:  do 23 marca 2020 r.  (do godz. 15:00).
 12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do KLASY I: 25 marca 2020 r. (do godz. 12:00).
 13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do KLASY IV:  09 lipca 2020 r.  (do godz. 12:00).
 14. Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami): od 1 czerwca 2020 r.

 

Uwaga: Próby sprawności fizycznej są przeprowadzane do każdej klasy o profilu sportowym (pływanie, gimnastyka artystyczna, piłka nożna, lekkoatletyka).

 

Profil Termin, miejsce Nauczyciel

Piłka nożna

(do klasy I

oraz do klasy IV, …)

………………… 2020 r. (…………………)

Klasa 1 SP: godz: ……………….

klasa 4 SP : godz. ………………

Miejsce: sztuczne boisko Klubu Zagłębie Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Sosnowiec

 mgr Ł. Nadolny,

mgr K. Jawień,

mgr G. Bąk

Lekkoatletyka

(do klasy IV)

………………….2020 r. (…………….), godzina: …………………..

Miejsce: Stadion lekkoatletyczny, al. Mireckiego 4, Sosnowiec

 mgr G. Janus,

mgr K. Jawień

Gimnastyka artystyczna

(do klasy I)

…………………..2020 r. (……………), godzina: ………….

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

 mgr A. Bryk

Pływanie

(do klasy I 

oraz do klasy IV)

………………….2020 r. (………………)

Klasa I SP: …………. 2020 r. godzina: ……………………

Klasa 4 SP: ………… 2020 r. godzina: ……………………

 

Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

UwagaPróby sprawności fizycznej są przeprowadzane do każdej klasy o profilu pływackim (do klasy I i klasy IV)

mgr P. Szula-Tworuszka

mgr T. Ślusarz

 

 

Klauzula RODO (kliknij)

 

Opisy prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych Szkoły Podstawowej  nr 48 Mistrzostwa Sportowego:

 

Dodatkowe informacje dla nauczycieli prowadzących testy sprawności fizycznej: