Nabór do SP48 na 2021/2022

Powiększ obraz

 

Rekrutacja odbędzie się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji (rozpoczęcie od 1 marca 2021r.)

Rekrutacja do klas 4 odbywa się pod adresem: https://sp-klasy4-sportowe-sosnowiec.nabory.pl/

Rekrutacja do klas 1 odbywa się pod adresem: https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

 

 

INFORMACJE O PROFILACH
(gimnastyka artystyczna, pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna)

Klasy realizują szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec, Klubu Sportowego MKS MOS Płomień Sosnowiec, Akademii Gimnastyki Artystycznej, Klubu Asotra Płomień Sosnowiec oraz klubów pływackich z Sosnowca.

Szkolenie sportowe z zakresu pływania, gimnastyki artystycznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej prowadzone przez specjalistów (nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu posiadających przygotowanie pedagogiczne) .

Doskonała szkolna infrastruktura sportowo-rekreacyjna:

 • Pływalnia 25m (na miejscu)
 • Hala sportowa 35m (na miejscu)
 • Siłownia (na miejscu)
 • Sala fitness (na miejscu)
 • Sala tenisa stołowego (na miejscu)
 • Tereny zielone: Park im. Jana Fusińskiego (bezpośrednio przylegający do szkoły)
 • Stadion lekkoatletyczny (10 minut pieszo od szkoły)
 • Stadion i boiska treningowe Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec (200 metrów od szkoły)
 • stołówka szkolna (na miejscu)
 • opieka pedagoga/psychologa/psychologa sportu (na miejscu)

 

Klasy i grupy ćwiczeniowe zapewniające wysoką indywidualizację treningu.

Wymiar godzin szkolenia sportowego: klasy 1, 2, 3: 13 godzin tygodniowo, klasy 4: 12 godzin tygodniowo.

Program nauczania poza szkoleniem specjalistycznym w zakresie pływania, piłki nożnej, gimnastyki artystycznej oraz lekkoatletyki obejmuje:

 • Starty w zawodach sportowych (miejskich i ogólnopolskich)
 • Wycieczki rowerowe
 • Wycieczki górskie
 • Wyjścia do parku trampolin
 • Zajęcia sportowe w strefie Wake Zone Stawiki
Wszystkie klasy sportowe realizują ramowy plan nauczania zgodny z rozporządzeniem oraz dodatkowy wymiar godzin szkolenia sportowego  (tj. wymiar zajęć dydaktycznych jest identyczny jak w klasach/szkołach  ogólnych, który w SP48 jest zwiększony o dodatkowe godziny zajęć sportowych).
Maksymalne limity miejsc w poszczególnych klasach: klasa 1: 18 uczniów (grupa I: 9; grupa II: 9) , klasa 4: 24 uczniów.

 

NOWY TERMINARZ podstępowania rekrutacyjnego do klas 1, 4:

 1. Składanie wniosków DO KLAS I: 1 – 19 marca 2021 do godz. 15:00.
 2. Składanie wniosków DO KLAS IV: 1 – 31 marca 2021 do godz. 15:00.
 3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej DO KLAS I, IV: terminarz w poniższej tabeli
 4. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji DO KLASY IV: 25 marca 2021 – 29 marca 2021r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLAS I: 26.03.2021r. do godz. 12:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLAS IV: 30 czerwca 2021r., godz. 12:00
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLASY I: 31 marca 2021r. godz. 15:00.
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLASY IV: do 2 li[pca 2021r. do godz. 15:00.
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do KLASY IV: 5 lipca 2021r. godz. 12:00
 10. Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami): zgodnie z terminami określonymi w zarządzeniu nr 28 Prezydenta Miasta z dn. 19.01.2021r.

 

Uwaga: Próby sprawności fizycznej są przeprowadzane do każdej klasy o profilu sportowym (pływanie, gimnastyka artystyczna, piłka nożna, lekkoatletyka).

 

 

Profil
Termin, miejsce
Nauczyciel
Piłka nożna

chłopcy

(do klasy I SP)

Termin:24 marca 2021r. (środa), godz. 16:00

Miejsce: Hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114)

Należy posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe

 mgr Ł. Nadolny,

mgr K. Ślęzak

Piłka siatkowa

dziewczęta

(do klasy IV SP)

Termin: 31.03.2021r. (środa), godz. 16:00

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Należy posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe

mgr M. Kaczmarczyk, mgr P. Augustyn
Piłka ręczna

chłopcy

(do klasy IV SP)

Termin: 29.03.2021r. (poniedziałek), godz. 16:00-17:00

(obowiązkowo należy posiadać: koszulkę, spodenki (ewentualnie dresy), obuwie halowe zmienne, dokument potwierdzający tożsamość)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Należy posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe

mgr G. Janus,

mgr K. Jawień

Gimnastyka artystyczna

dziewczęta

(do klasy I SP)

Termin: 25 marca 2021r. (czwartek), godz. 14:30

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Należy posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe

 mgr A. Bryk
Pływanie

chłopcy, dziewczęta

(do klasy I, IV SP)

KLASA I SP -24.03.2021r. (środa),  godzina: 15:15 -16:00
KLASA IV SP – 31.03. 2021r. (środa), godzina: 15:15 -16:00

(obowiązkowo należy posiadać: strój na basen, czepek, okulary, klapki, ręcznik)

Miejsce: Pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

UwagaPróby sprawności fizycznej są przeprowadzane do każdej klasy o profilu pływackim (do klasy I oraz do klasy IV)

mgr T. Ślusarz

 

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 • Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu oraz terminarz (na rok 2021/2022)

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca nr 28 z dn. 29.01.2021r. (plik PDF)