Nabór do IIILO – 2019/2020

III Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu
zaprasza do nauki w roku szkolnym
2019/2020
w klasach pierwszych o następujących profilach:

 

➡ Profil JĘZYKOWO-DZIENNIKARSKI (dla absolwentów SP, GIM)

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język rosyjski lub język hiszpański.
 • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

 

➡ Profil JĘZYKOWO-BIZNESOWY (dla absolwentów SP, GIM)

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, matematyka
 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język rosyjski lub język hiszpański.
 • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

 

➡ Profil MEDYCZNY z ELEMENTAMI DIETETYKI (dla absolwentów SP, GIM)

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski. 
 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język rosyjski lub język hiszpański.
 • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

 

➡ Profil MEDYCZNY z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII (dla absolwentów SP, GIM)

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski. 
 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski, język rosyjski lub język hiszpański.
 • Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

 

➡ Profil SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA – chłopcy (dla absolwentów SP, GIM) 

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski, geografia, matematyka lub biologia, chemia, język angielski
 • drugi język obcy do wyboru:  język niemiecki, język włoski, język rosyjski lub język hiszpański.
 • Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej (w tym wychowanie fizyczne): 16 godzin tygodniowo.
 • Klasa realizuje szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec.

 

 

 

 

TERMINARZ postępowania rekrutacyjnego:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej dla młodzieży (klasy ogólne, klasy sportowe):
  od 13 maja do 25 czerwca 2019r.  do godz. 15:30
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, pływania (dla kandydatów do klas sportowych):  23 maja 2019 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej: 5 czerwca 2019r.
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego: od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 15:30
 5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych liceum: 15 lipca 2019r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum: 16 lipca 2019r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego:
  od 16 lipca do 24 lipca, do godz. 15:30
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum:25 lipca 2019r.
 9. Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami):  od 26 lipca 2019r.

 

Klauzula RODO (kliknij)

 

Szczegółowy terminarz prób sprawności fizycznej z poszczególnych dyscyplin:

Profil Termin, miejsce Nauczyciel
Piłka nożna 23 maja 2019r. (czwartek)

klasa 1 LO roczniki 2003/2004 – godz. 17:00
Miejsce: sztuczne boisko Klubu Zagłębie Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Sosnowiec

mgr Ł. Nadolny
Piłka siatkowa 23.05.2019r. (czwartek), godzina: 16:00

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

mgr M. Kaczmarczyk,

mgr P. Augustyn

Pływanie 23.05.2019r. (czwartek), godzina: 15:30-16:30
Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114
 mgr P. Szula-Tworuszka

 

 

 

 
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020 (pobierz plik PDF)

 

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020 (pobierz plik PDF)
Załącznik do decyzji (pobierz plik PDF)