Jubileusz 100-lecia „Prusa”

W sobotę 10 października br. nastąpiła kulminacja obchodów 100-lecia III Liceum – spotkanie absolwentów. Część oficjalna rozpoczęła się o godz. 10.00, mszą św. w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Przybyłych na mszę powitali – w imieniu absolwentów P. Jolanta Szarlej. Celebrantem, w imieniu Jego Eminencji ks. Biskupa, był ks. dr Michał Borda. Kazanie natomiast, wygłosił ks. Janusz Bochenek, który uczył religii w naszej szkole na początku lat dwutysięcznych. Jego znajomość realiów szkoły, ówczesnych i aktualnych znalazła odbicie w bardzo osobistej treści homilii, która wywołała łzy wzruszenia wśród zgromadzonych. Kto modli się śpiewem modli się dwa razy – w Katedrze śpiewem modliły się nasze absolwentki Panie: Justyna Sławiec i Katrzyna Przesmycka. Uroczystą oprawę mszy podkreśliła obecność pocztów sztandarowych sosnowieckich szkół ponadgimnazjanych.

Po zakończeniu mszy św. zgromadzeni przemieścili do budynku szkoły przy ul. J. Piłsudskiego 114. W jej murach ponad pół tysiąca gości i absolwentów wzięło udział w uroczystościach na hali sportowej. Prowadzili ją absolwenci: Pani Edyta Brykała i Pan Tomasz Olszenko. Absolwenci wysłuchali wystąpień licznie przybyłych oficjalnych gości. Przemówienia okolicznościowe wygłosili parlamentarzyści – posłanki: Beata Małecka-Libera i Ewa Malik, przedstawiciele samorządowych władz miasta w osobie Pana Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, który jednocześnie stał na czele Komitetu Honorowego obchodów. Pan Prezydent Chęciński przekazał szkole popiersie ks. Franciszka Raczyńskiego jednego z założycieli szkoły. Nieobecni zaproszeni goście przesłali listy gratulacyjne, których zestawienie przedstawił dyrektor szkoły Pan Piotr Smok. Swój czas miały również osoby związane ze szkołą – aktualny dyrektor, wspomniany już, Pan Piotr Smok a także były dyrektor Pan Roman Chrzanowski (obecny był również Pan Roman Hartel, pozostaje pewien niedosyt z powodu nieobecności innych byłych dyrektorów Pani Małgorzaty Sokół i Pana Stanisława Guzka). Głosem absolwentów była Pani Iwona Drozdowska-Sojka.

Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny profesora ATH w Bielsku-Białej Ireneusza Gielaty, który dotyczył twórczości naszego patrona. Program artystyczny, będący zwieńczeniem części oficjalnej, był podróżą w przeszłość naszej szkoły i został przygotowany przez emerytowane nauczycielki „Prusa” Panie: Ewę Gawęcką i Krystynę Narską. Młodzież, ubrana w kostiumy teatralne, znakomicie zaprezentowała się w tekście autorstwa Pani Krystyny Narskiej, przedstawiając najważniejsze postacie sosnowieckiego „Prusa”. 
Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów rocznika 1969. Pozostali absolwenci zwiedzali szkołę – gdzie mogli zobaczyć wystawy: dokumentów szkolnych, zdjęć oraz prac uczniów i nauczycieli. Wspólne zdjęcie uczestników zjazdu na szkolnym patio rozpoczęło spotkania w rocznikach. Warto zaznaczyć, że najstarszym absolwentem obecnym na zjeździe był dr Zdenkowski, który maturę zdał w 1950 r. Spotkania w klasach i rocznikach dały możliwość powrotu do lat szkolnych a jednocześnie były wstępem do balu jubileuszowego w sosnowieckiej Alicja Residence, na którym ponad 200 osób bawiło się do samego rana.

Uczestniczącym w obchodach absolwentom pozostaną nie tylko cudowne wspomnienia, ale również pamiątki w postaci monografii autorstwa Jerzego Kluzy oraz gadżetów jubileuszowych.

Przygotowanie obchodów zawdzięczamy również partnerom, którzy wsparli nas w pracach organizacyjnych – Węglokoks S.A., Wyższa Szkoła HUMANITAS z Sosnowca, Firma Prior, Zakład Braciki, Zagłębie Sosnowiec a opiekę medialną zapewniły: Telewizja Katowice, Polskie Radio Katowice, Wiadomości Zagłębia i Dziennik Zachodni.

—————–

W dniu 18 czerwca br. w budynku naszej szkoły, na górnym holu przy pokoju nauczycielskim, została zamontowana Tablica Pamiątkowa z okazji 100 lecia Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Sosnowcu. Jej fundatorami jest grupa absolwentów III L.O. z roku 1969 r. Prace montażowe odbyły się w obecności przedstawicieli darczyńców PP. Romana Hartla i Andrzeja Kozubskiego natomiast uroczyste odsłonięcie tablicy odbędzie się podczas Zjazdu Absolwentów w dniu 10 października br.

Wykonawcą tablicy jest firma „Prior” z Sosnowca zaś treść inskrypcji przygotowała prof. Anna Cerazy nauczyciel języka  polskiego w III L.O.

Poniżej zamieszczamy pełną listę fundatorów

 1. Czerniewski Adam
 2. Gałka Joanna
 3. Hartel Roman
 4. Horońska Alicja
 5. Janus Barbara
 6. Kłoniecki Andrzej
 7. Kozubski Andrzej
 8. Krawczyk Franciszka
 9. Krawczyk Mirosława
 10. Kuchta Ilona
 11. Kwiecień Halina
 12. Matlengiewicz Marek
 13. Mizeracki Piotr
 14. Ozdoba Waldemar
 15. Piekarska Anna
 16. Sierka Halina
 17. Trzęsimiech Bożena
 18. Urban Anna
 19. Witwicka Anna

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z JUBILEUSZEM :

 • Dzień otwarty szkoły – 19 marca 2015 r. – działanie skierowane do uczniów sosnowieckich szkół podstawowych i gimnazjów
 • Turniej piłki siatkowej mieszanej – Kwiecień 2015 r. – działanie skierowane do sosnowieckich szkół gimnazjalnych
 • Majówka z Prusem – 16 maja 2015 r. – działanie skierowane do społeczności lokalnej, absolwentów gimnazjum i liceum, którzy chcą kultywować tradycje III LO im. B. Prusa
 • Konkurs wiedzy o twórczości i życiu B. Prusa – 12 maja 2015 r. – działanie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych im. B. Prusa oraz sosnowieckich gimnazjów
 • XXIII Bieg Prusaków – 29/30 maja 2015 r. – działanie skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych im. B. Prusa oraz sosnowieckich szkół
 • Wystawa dotycząca dziejów szkoły w kinie Helios. Ekspozycja w ramach wystawy „Sosnowieccy stulatkowie” – 6 – 19 czerwca 2015 r. – działanie skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej
 • Konferencja pod hasłem: „Nauka szansą (dla) ludzkości” w Wyższej Szkole HUMANITAS w Sosnowcu – 29 września 2015 r., godz.10.00 – działanie skierowane do środowiska naukowego, społeczności szkolnej
 • Koncert muzyczny w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu  – 9 października 2015 r., godz.18.00 – działanie skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej, absolwentów i wychowanków III LO im. B. Prusa
 • Spotkanie absolwentów – 10 października 2015 r. – działanie skierowane do absolwentów i wychowanków III LO im. B. Prusa

Część oficjalna: 
10.00 – Msza św. – Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu 
12.00 – Część oficjalna obchodów na sali sportowej Szkoły przy ul. J. Piłsudskiego 114 
– Przemówienia okolicznościowe 
– Wykład inauguracyjny 
– Program artystyczny 
– Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
– Zwiedzanie szkoły (na terenie szkoły wystawy dokumentów szkolnych, zdjęć i prac uczniów) 
15.00 – Wspólne zdjęcie uczestników jubileuszu 
15.30 – Okolicznościowe spotkanie uczestników Jubileuszu  

Bal jubileuszowy – 19.00 – Alicja  Residence – obiekt restauracyjny na trenie Sosnowca przy ul. Klubowej 2

 • Wystawa prac Prusaków – Listopad 2015 r. – działanie skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej, Absolwentów i Pracowników szkoły.