Kalendarz 2021/2022

 

DATA

WYDARZENIE

30.08.2021 r. (pn.)

Konferencja Rady Pedagogicznej – organizacyjna

01.09.2021 r. (śr.)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

03.09.2021 r. (pt.)

Zebranie z rodzicami (g. 17:00)

Spotkanie Dyrektora z przedstawicielami Rad Klasowych Rodziców (g. 17:45).

09.09.2021 r. (czw.)

Konferencja Rady Pedagogicznej – zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego.

Zatwierdzenie planów pracy zespołów.

13.10.2021 r. (śr.)

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

04.11.2021 (czw.)

Zebranie wychowawców z rodzicami/konsultacje nauczycieli z rodzicami.

10.11.2021 r. (śr.)

Apel z okazji Święta Niepodległości

16.12.2021 (czw.)

Konsultacje dla rodziców (g. 17:00-18:00). Przekazanie rodzicom (SP, LO) informacji o zagrożeniach (nkl, ndst).

23.12 – 31.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

26.01.2022 r. (śr.)

Wystawienie ocen semestralnych – w dzienniku Librus
(do godz. 15:00)

27.01.2022 r. (czw.)

Konferencja klasyfikacyjna – I sem. (14:30)

Zebranie z rodzicami – podsumowanie I sem. (g. 17:00)

28.01.2022 r. (pt.)

Koniec I semestru

29.01.2022 r.

II semestr

14.02 – 27.02.2022 r.

Ferie zimowe

31.03.2022r. (czw.)

Podanie informacji o zagrożeniach LO kl. III a(3)

31.03.2022r. (czw.)

Zebranie z rodzicami (oraz konsultacje dla rodziców). g. 17:00. Przekazanie informacji o zagrożeniach (nkl ndst) uczniów

kl. III a(3) LO

Termin przekażą Katecheci

Rekolekcje Wielkopostne

Termin ustali zespół do spraw promocji

Dzień otwarty

14.04 – 19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24.05.2021 r. (wt.), g. 9:00

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów SP I, II, III, IV, V,VII, VIII oraz LO, I, II, III.

25.05.2021 r. (śr.), g. 9:00

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów SP I, II, III, IV, VII, VIII oraz LO, I, II, III.

26.05.2021 r. (czw.), g. 9:00

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów SP I, II, III, IV,V, VII, VIII oraz LO, I, II, III.

26.04.2021 r. (wt.)

Wystawienie ocen rocznych kl. IIIa (3) LO – w dzienniku Librus (do godz. 15:00)

27.04.2022 r. (śr.)

Konferencja roczna RP, klasyfikacyjna kl. IIIa (3) LO

29.04.2022 r. (pt.)

Zakończenie roku szkolnego dla kl. IIIa (3) LO.

Egzamin maturalny

od 4 do 20maja 2022 r. (część pisemna), od 7 do 22 maja 2022 r. (część ustna),

04.05.2022 r. (śr.)

Cześć pisemna egzaminu maturalnego (język polski).

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów SP I, II, III, IV, V, VII, VIII oraz LO, I, II, III

05.05.2022 r. (czw.)

Cześć pisemna egzaminu maturalnego (matematyka). Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów SP I, II, III, IV, V, VII, VIII oraz LO, I, II, III

06.05.2022 r. (pt.)

Cześć pisemna egzaminu maturalnego (język angielski). Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów SP I, II, III, IV, V, VII, VIII oraz LO, I, II, III.

19.05.2022 r. (czw.)

Zebranie z rodzicami (oraz konsultacje dla rodziców).
g. 17:00. Podanie informacji o zagrożeniach (nkl, nast.) SP, LO.

20.06.2022 r. (pn.)

Wystawienie ocen rocznych w dzienniku Librus (do godz. 15:00)

21.06.2022 r. (wt.)

Konferencja klasyfikacyjna SP I,II, III, IV, V, VII, VIII,

LO I, II, III

24.06.2022 r. (pt.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

27.06 – 31.08 2022 r.

Ferie letnie

28.06.2021 r. (pon.)

Konferencja podsumowująca rok szkolny 2021/2022 g. 9:00

 

I semestr – 01.09.2021r. – 28.01.2022 r.
II semestr –29.01.2022 r. – 24.06.2022 r.


Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów są:

 • 24.05.2022 r. (egz. ósmoklasisty – język polski) – dla uczniów klas SP – I, II, III, IV, V, VII, VIII; LO – I, II, III
 • 25.05.2022 r. (egz. ósmoklasisty – matematyka) – dla uczniów klas SP – I, II, III, IV, V, VII, VIII; LO – I, II, III
 • 26.05.2022 r. (egz. ósmoklasisty – język obcy nowożytny) – dla uczniów klas SP – I, II, III, IV, V, VII, VIII;

LO – I, II, III

 • 02.05.2022 r. (przygotowanie do egzaminu maturalnego) – dla uczniów SP – wszystkie klasy, LO –wszystkie klasy
 • 04.05.2022 r. (cz. pis. egz. mat. j. pol.) – dla uczniów SP – wszystkie klasy, LO – I, II,III
 • 05.05.2022 r. (cz. pis. egz. mat. mat.) – dla uczniów SP – wszystkie klasy, LO – I, II, III
 • 06.05.2022 r. (cz. pis. egz. mat. j. ang.) – dla uczniów SP – wszystkie klasy, LO – I, II, III
 • 17.06.2022r. (śr) – dla uczniów klas SP i LO

Dni wolne wynikające z kalendarza:

 1. 01.11.2022r. (pon.) – Wszystkich Świętych
 2. 11.11.2022 r (czw.) – Święto Niepodległości
 3. 06.01.2022 r. (czw.) – Święto Trzech Króli
 4. 03.05.2022 r. (wt.) – Święto Konstytucji
 5. 16.06.2022 r. (czw.) – Boże Ciało

Dni, w których prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla uczniów (nie są to dni wolne od pracy):

 1. 14.10.2021 r. (czw.) – Dzień Edukacji Narodowej
 2. 23, 24.12.2021 r. 27,28,29,30,31.12.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
 3. 14,15. 04.2022 r. 19.04.2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 4. 02.05.2022r. – przygotowanie sal do egzaminu maturalnego
 5. 04, 05, 06.05.202 r. egzaminy maturalne
 6. 24,25,26.05.2022 r. – egzaminy ósmoklasisty
 7. 17.06.2022 r. (czw.) dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP, LO.