Pedagog szkolny/psycholog sportu

Gregorczyk Katarzyna – pedagog szkolny

 • prowadzi indywidualne konsultacje z uczniami, rodzicami oraz z gronem pedagogicznym;
 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz pomaga w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
 • udziela pomocy psychologicznej i wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych i szkolnych, prowadzi rozmowy terapeutyczne;
 • interweniuje w sytuacjach kryzysowych;
 • prowadzi zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z uczniami; współpracuje z rodziną ucznia – diagnozuje sytuację rodzinną, podejmuje działania interwencyjne i wspierające;
 • wspiera grono pedagogiczne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 • współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę.

Godziny pracy:

Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00

Z poważaniem,

Gregorczyk Katarzyna

e-mail: katarzyna.gregorczyk@prus.sosnowiec.pl

 

mgr Marta Fiech – psycholog sportu

Certyfikowany psycholog sportu rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada nominację na psychologa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 • prowadzi indywidualne konsultacje z uczniami w zakresie treningu mentalnego, w tym m.in. radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia pewności siebie, czy koncentracji, m.in. w celu nauki regulacji pobudzenia (stresu),  czy poprawy skupienia.
 • prowadzi cotygodniowe zajęcia z obszaru inteligencji emocjonalnej
 • wraz z pedagogiem szkolnym interweniuje w sytuacjach kryzysowych
 • wspiera grono pedagogiczne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych

 

Dyżury:

Psycholog sportu:
Wtorek 8.00-13.00
Środa 8.00-13.00
Czwartek 8.00-13.00

 

Z poważaniem,

Marta Fiech

e-mail: marta.fiech@prus.sosnowiec.pl

 

 

 

GDZIE MOŻNA SZUKAĆ POMOCY?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Piłsudskiego 114, Sosnowiec, tel. 32 266 14 71

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Białostocka 17, Sosnowiec, tel. 32 263 30 34

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 
ul. Okrzei 4, Katowice, tel. 32 258 35 12

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ul. Sokolska 26, Katowice, tel. 32 259 95 83

Telefon interwencji (przypadki przemocy)
tel. 32 20 77 431

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
NIEBIESKA LINIA 0 801 120 002

Ośrodek Pomocy Wychowawczej
ul. Koszalińska 51, Sosnowiec, tel. 32 263 96 71

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Szymanowskiego 5a, Sosnowiec, tel. 32 298 93 88

Miejski Ośrodek Opieki i Profilaktyki Dziecka i Rodziny
ul. Kraszewskiego 21, Sosnowiec, tel. 32 298 00 49

Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
ul. 1-go Maja 33, Sosnowiec, 32 266 24 34

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Kościuszki 5/205, Sosnowiec, tel. 32 266 03 87

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (w zakresie przeciwdziałania narkomanii) w budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wawel 15, (pok. 103), Sosnowiec, czynny w środę w godz. 16:00-18:00