Rada Rodziców

 

Rada Rodziców:

przewodnicząca : Katarzyna Kozłowska-Podsiadło

z-ca: Piotr Karasiński-Smulski

z-ca: Daria Patrzałek

skarbnik: Dagmara Wojnar-Pawłowska

 

 

 

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW:

Bank Pekao

97 1240 4908 1111 0011 0216 8300

 

Prosimy, aby przy wpłatach w tytule przelewu wpisywać nazwisko ucznia i klasę.

 

Regulamin 

regulamin-rrRad

GRONO PEDAGOGICZNE:

Nauczany przedmiot

Zespół nauczycieli

język polski

mgr Anna Brandowska

dr Ewa Janeczek-Jabłońska

mgr Jolanta Jelonek

mgr Agnieszka Maczka

mgr Mirosław Posikata

mgr Jolanta Szczepanik

język angielski

mgr Margita Olszewska

mgr Magdalena Wójcik-Bit

mgr Mariusz Zwolak

język rosyjski

mgr Łukasz Woźniczko

język włoski

mgr Ewa Wolczyk

język niemiecki

mgr Ewa Wojtala-Piaskowska

matematyka

mgr Beata Chylak

mgr Łukasz Sztykiel

fizyka

mgr Czesław Wodzicki

chemia

mgr Jolanta Kamińska-Sroka

mgr Małgorzata Musialik

biologia

mgr Ewa Banasik

mgr Beata Przybyła

geografia

mgr Ewa Mazur

mgr Adam Wawrzyk

informatyka

mgr Krzysztof Ślęzak

mgr Adam Wawrzyk

mgr Łukasz Woźniczko

historia

mgr Anna Brandowska

mgr Jolanta Błach

mgr Beata Czypinka

WOS

mgr Anna Brandowska

mgr Jolanta Błach

mgr Beata Czypinka

technika

mgr Jolanta Piechocka

plastyka

mgr Jolanta Szczepanik

muzyka

mgr Wioletta Różyc

przedsiębiorczość

mgr Sylwia Tatara

wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Janus

mgr Krystian Jawień

mgr Łukasz Nadolny

zajęcia sportowe – gimnastyka artystyczna

dr Anastasia Bryk

mgr Olina Kozak

zajęcia sportowe – pływanie

mgr Bartosz Pawłowski

mgr Michał Rączka

mgr Tomasz Ślusarz

mgr Grażyna Trzaska-Sablik

zajęcia sportowe – piłka sitkowa dziewcząt

mgr Piotr Augustyn

mgr Marek Kaczmarczyk

zajęcia sportowe -piłka nożna chłopców

mgr Grzegorz Bąk

mgr Łukasz Gajda

mgr Krystian Jawień

mgr Łukasz Nadolny

mgr Marcin Paul

mgr Michał Pluta

mgr Piotr Strzałkowski

mgr Przemysław Szczerba

mgr Krzysztof Ślęzak

mgr Arian Zbroja

edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Jedziniak

mgr Dorota Mrozik

mgr Wioletta Różyc

mgr Małgorzata Zawada

religia

mgr Bartłomiej Janke

Informacje dotyczące ubezpieczenia na rok szkolny 2021/2022: