Rada Rodziców

przewodniczący: Pan Marcin Zając 7b

Zastępca: Pani Katarzyna Podsiadło-Kozłowska 2a sp

Skarbnik: Pan Andrzej Gut

Sekretarz: Pani Anna Urbanek 1b lo

 

 

 

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW:

Bank Pekao

97 1240 4908 1111 0011 0216 8300

 

Prosimy, aby przy wpłatach w tytule przelewu wpisywać nazwisko ucznia i klasę.

 

Regulamin 

regulamin-rrRad

 

Informacje dotyczące ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021: