Nabór do SP48 na 2023/2024

Powiększ obraz

 

 

 

 

INFORMACJE O PROFILACH
(gimnastyka artystyczna, pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa)

 

INFORMACJE O PROFILACH
(gimnastyka artystyczna, pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa)

Klasy realizują szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Akademii Gimnastyki Artystycznej, Klubu Pływackiego Karlik, Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec, Klubu Sportowego MKS MOS Płomień Sosnowiec.

Szkolenie sportowe z zakresu pływania, gimnastyki artystycznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, prowadzone jest przez specjalistów (nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu posiadających przygotowanie pedagogiczne) .

Doskonała szkolna infrastruktura sportowo-rekreacyjna:

 • Pływalnia 25m (na miejscu)
 • Hala sportowa 35m (na miejscu)
 • Siłownia (na miejscu)
 • Sala fitness (na miejscu)
 • Sala tenisa stołowego (na miejscu)
 • Tereny zielone: Park im. Jana Fusińskiego (bezpośrednio przylegający do szkoły)
 • Stadion lekkoatletyczny (10 minut pieszo od szkoły)
 • Stadion i boiska treningowe Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec (200 metrów od szkoły)
 • stołówka szkolna (na miejscu)
 • opieka pedagoga/psychologa/psychologa sportu (na miejscu)

Klasy i grupy ćwiczeniowe zapewniające wysoką indywidualizację treningu.

Wymiar godzin szkolenia sportowego: klasy 1, 2, 3 – 13 godzin tygodniowo, klasy 4, 5, 6 – 12 godzin tygodniowo.

Program nauczania poza szkoleniem specjalistycznym w zakresie pływania, gimnastyki artystycznej , piłki siatkowej, piłki nożnej obejmuje:

 • Starty w zawodach sportowych (miejskich i ogólnopolskich)
 • Wycieczki rowerowe
 • Wycieczki górskie
 • Wyjścia do parku trampolin
 • Zajęcia sportowe w strefie Wake Zone Stawiki

Wszystkie klasy sportowe realizują ramowy plan nauczania zgodny z rozporządzeniem oraz dodatkowy wymiar godzin szkolenia sportowego  (tj. wymiar zajęć dydaktycznych jest identyczny jak w klasach/szkołach  ogólnych, który w SP48 jest zwiększony o dodatkowe godziny zajęć sportowych).

Maksymalne limity miejsc w poszczególnych klasach: klasy 1: 18 uczniów (grupa I: 9; grupa II: 9) , klasa 4, 5, 6 : 18 uczniów.

 

TERMINARZ

postępowania rekrutacyjnego do klas 1, 4, 5, 6 SP

na rok szkolny 2023-2024

 1. Składanie wniosków DO KLAS 1: 01marca – 17 marca 2023 do godz. 15.00
 2. Składanie wniosków DO KLASY 4 (piłka siatkowa dziewcząt)

01marca – 31 marca 2023 do godz. 15.00

 1. Składanie wniosków DO KLASY 5 (piłka siatkowa dziewcząt)

01marca – 31 marca 2023 do godz. 15.00

 1. Składanie wniosków DO KLASY 6 (piłka nożna chłopców):

01marca – 31 marca 2023 do godz. 15.00

 1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej DO KLAS 1, 4, 5, 6 :terminarz w poniższej tabeli
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLAS 1

24 marca 2023 do godz. 12.00

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLAS 1; do 30 marca 2023 do godz. 15.00
 2. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych DO KLAS 1:

31 marca 2023 godz. 12.00

 1. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji DO KLASY4/5/6:

23 czerwca -29 czerwca 2023 do godz. 15.00

 1. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLAS4/5/6; 30 czerwca 2023 do godz. 15.00
 2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLAS 4/5/6; do 05 lipca 2023 do godz. 15.00
 3. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych DO KLAS 4/5/6;

06 lipca 2023 godz. 12.00

 1. Rekrutacja uzupełniająca ( jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami) odbędzie się zgodnie z terminami określonymi w zarządzeniu nr 40 Prezydenta miasta Sosnowca z dn. 24 stycznia 2022r.

UWAGA: Próby sprawności fizycznej są przeprowadzane do każdej klasy o profilu sportowym (pływanie, gimnastyka artystyczna, piłka siatkowa, piłka nożna)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki( stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; posiadanie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego; uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej) niż liczba wolnych miejsc w oddziale, brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się, tj.

art. 131 ust. 2 …….:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

ust. 3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :

Specjalność

Termin, miejsce

Nauczyciel

Pływanie

dziewczęta, chłopcy

(do klasy 1 SP)

21 marca 2023r., godz. 13.20

( kandydatka/kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój na basen, czepek, okulary, klapki, ręcznik)

Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr G. Trzaska-Sablik

mgr P.Szula-Tworuszka

Gimnastyka artystyczna

dziewczęta

(do klasy 1 SP)

20 marca 2023r., godz. 13.20

( kandydatka musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

dr A Bryk

mgr G. Janus

Piłka nożna

chłopcy

(do klasy 1 SP)

22 marca 2023r., godz. 13.20

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr P. Szczerba

mgr M. Pluta

Piłka siatkowa

dziewczęta

(do klasy 4 SP oraz do klasy 5 SP)

13 kwietnia 2023r., godz. 16.00

( kandydatka musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr M. Rączka

mgr G. Janus

Piłka nożna

chłopcy

(do klasy 6 SP)

13 kwietnia 2023r., godz. 15.00

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr P. Szczerba

mgr Ł. Nadolny

 

TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie wyłącznie do klas, w których po I etapie rekrutacji pozostały wolne miejsca.

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne, klasy I

Termin

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.06.2023 r. –
– 07.06.2023 r.
do godz. 15.00

2.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.06.2023 r.
do godz. 15.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 16.06.2023 r.
do godz. 15.00

4.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.06.2023 r.
godz. 12.00

 

TESTY SPRAWNOŚCIOWE

 

Profil

Termin, miejsce

Nauczyciel

Pływanie

dziewczęta, chłopcy

13 czerwca 20223., godz. 13.20

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój na basen, czepek, okulary, klapki, ręcznik)

Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr G. Trzaska-Sablik

mgr P. Szula -Tworuszka

Gimnastyka artystyczna

dziewczęta

12 czerwca 2023r., godz.13.20

( kandydatka musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

dr A Bryk

mgr G. Janus

Czynności rekrutacyjne, klasy 4,5,6

Termin

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

do 10.07.2023 r. –
do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy

Nie dotyczy (kopia świadectwa w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowi załącznik do wniosku)

 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14.07.2023 r.
do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 20.07.2023 r.
do godz. 15.00

 

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.07.2023 r.
godz. 12.00

 

 

TESTY SPRAWNOŚCIOWE

Profil

Termin, miejsce

Nauczyciel

Piłka siatkowa

dziewczęta

klasa 4

klasa 5

13 czerwca 20223., godz. 13.20

( kandydatka musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr M. Rączka

mgr G.Janus

Piłka nożna

chłopcy

klasa 6

12 czerwca 2023r., godz.13.20

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: boiska Klubu sportowego Zagłębie w Sosnowcu, ul. Kresowa

mgr P. Szczerba

mgr Ł. Nadolny