Nabór do SP48 na 2022/2023

Powiększ obraz

 

Rekrutacja odbędzie się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji (rozpoczęcie od 1 marca 2022r.)

Rekrutacja do klas 1 odbywa się pod adresem: https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

Rekrutacja do klas 4, 5, 6 w sekretariacie szkoły

 

INFORMACJE O PROFILACH
(gimnastyka artystyczna, pływanie, zapasy, piłka nożna, piłka siatkowa)

Klasy realizują szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Akademii Gimnastyki Artystycznej, Klubu Pływackiego Karlik, Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec, Klubu Sportowego MKS MOS Płomień Sosnowiec.

Szkolenie sportowe z zakresu pływania, gimnastyki artystycznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, zapasów prowadzone przez specjalistów (nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu posiadających przygotowanie pedagogiczne) .

Doskonała szkolna infrastruktura sportowo-rekreacyjna:

 • Pływalnia 25m (na miejscu)
 • Hala sportowa 35m (na miejscu)
 • Siłownia (na miejscu)
 • Sala fitness (na miejscu)
 • Sala tenisa stołowego (na miejscu)
 • Tereny zielone: Park im. Jana Fusińskiego (bezpośrednio przylegający do szkoły)
 • Stadion lekkoatletyczny (10 minut pieszo od szkoły)
 • Stadion i boiska treningowe Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec (200 metrów od szkoły)
 • stołówka szkolna (na miejscu)
 • opieka pedagoga/psychologa/psychologa sportu (na miejscu) 

Klasy i grupy ćwiczeniowe zapewniające wysoką indywidualizację treningu.

Wymiar godzin szkolenia sportowego: klasy 1, 2, 3: 13 godzin tygodniowo, klasy 4, 5, 6 : 12 godzin tygodniowo.

Program nauczania poza szkoleniem specjalistycznym w zakresie pływania, gimnastyki artystycznej , piłki siatkowej, piłki nożnej obejmuje:

 • Starty w zawodach sportowych (miejskich i ogólnopolskich)
 • Wycieczki rowerowe
 • Wycieczki górskie
 • Wyjścia do parku trampolin
 • Zajęcia sportowe w strefie Wake Zone Stawiki

Wszystkie klasy sportowe realizują ramowy plan nauczania zgodny z rozporządzeniem oraz dodatkowy wymiar godzin szkolenia sportowego  (tj. wymiar zajęć dydaktycznych jest identyczny jak w klasach/szkołach  ogólnych, który w SP48 jest zwiększony o dodatkowe godziny zajęć sportowych).

Maksymalne limity miejsc w poszczególnych klasach: klasy 1: 18 uczniów (grupa I: 9; grupa II: 9) , klasa 4, 5, 6 : 24 uczniów.

 

TERMINARZ

postępowania rekrutacyjnego do klas 1, 4, 5, 6 SP

na rok szkolny 2022-2023

 1. Składanie wniosków DO KLAS 1: 01marca – 18 marca 2022 do godz. 15.00
 2. Składanie wniosków DO KLASY 4, 5 (piłka siatkowa dziewcząt)

01marca – 31 marca 2022 do godz. 15.00

 1. Składanie wniosków DO KLASY 6 (piłka nożna chłopcy/ dziewczęta):

01marca – 31 marca 2022 do godz. 15.00

 1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej DO KLAS 1, 4, 5, 6 :terminarz w poniższej tabeli
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLAS 1;

25 marca 2022 do godz. 12.00

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLAS 1; do 31 marca 2022 do godz. 15.00
 2. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych DO KLAS 1:

01 kwietnia 2022 godz. 12.00

 1. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji DO KLASY 4/5/6:

24 czerwca -29 czerwca 2022 do godz. 15.00

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLAS 4/5/6;

30 czerwca 2022 do godz. 15.00

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLAS 4/5/ 6; do 05 lipca 2022 do godz. 15.00
 2. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych DO KLAS 4/5/ 6;

06 lipca 2022 godz. 12.00

 1. Rekrutacja uzupełniająca ( jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami) odbędzie się zgodnie z terminami określonymi w zarządzeniu nr 40 Prezydenta miasta Sosnowca z dn. 24 stycznia 2022r.

 

 

UWAGA: Próby sprawności fizycznej są przeprowadzane do każdej klasy o profilu sportowym (pływanie, gimnastyka artystyczna, zapasy, piłka siatkowa, piłka nożna)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki( stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; posiadanie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego; uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej) niż liczba wolnych miejsc w oddziale, brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się, tj.

art. 131 ust. 2 …….:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

ust. 3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :

Profil

Termin, miejsce

Nauczyciel

Pływanie

dziewczęta, chłopcy

(do klasy 1 SP)

21 marca 2022r., godz. 13.20

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój na basen, czepek, okulary, klapki, ręcznik)

Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr G. Trzaska-Sablik

mgr T. Ślusarz

Gimnastyka artystyczna

dziewczęta

(do klasy 1 SP)

21 marca 2022r., godz. 14.30

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

dr A Bryk

mgr G. Janus

Zapasy

dziewczęta, chłopcy

(do klasy 1 SP)

21 marca 2022r., godz. 14.30

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr T. Ślusarz

mgr K. Jawień

Piłka nożna

chłopcy

(do klasy 1 SP)

22 marca 2022r., godz. 14.30

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr Ł. Nadolny

mgr K. Jawień

Piłka siatkowa

dziewczęta

(do klasy 4 SP)

04 kwietnia 2022r., godz. 14.30

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr G.Janus

mgr K.Zabielny

Piłka siatkowa

dziewczęta

(do klasy 5 SP)

05 kwietnia 2022r., godz. 14.30

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr P. Augustyn

mgr M. Rączka

Piłka nożna

chłopcy

(do klasy 6 SP)

06 kwietnia 2022r., godz. 14.30

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr P. Szczerba

mgr Ł. Nadolny

 

Termin rekrutacji uzupełniającej:

Od 01.06.2022 r. do 07.06.2022 r. do godz. 15:00

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie wyłącznie do szkół w których po I etapie rekrutacji pozostały wolne miejsca.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2022 r. –
– 18.03.2022 r.
do godz. 15.00

01.06.2022 r. –
– 07.06.2022 r. do godz. 15.00

2.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2022 r.
do godz. 12.00

13.06.2022 r.
do godz. 15.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 31.03.2022 r.
do godz. 15.00

do 17.06.2022 r. godz. 15.00

4.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01.04.2022 r.
godz. 12.00

20.06.2022 r.
godz. 12.00

 

Kryteria przyjęć do klas I sportowych oraz klas I mistrzostwa sportowego w roku szkolnym 2022/2023,

w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec


Do klasy I publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
– UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu

Profil

Termin, miejsce

Nauczyciel

Pływanie

dziewczęta, chłopcy

(do klasy 1 SP)

8 czerwca 2022r., godz. 12.30

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój na basen, czepek, okulary, klapki, ręcznik)

Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr G. Trzaska-Sablik

mgr T. Ślusarz

Gimnastyka artystyczna

dziewczęta

(do klasy 1 SP)

9 czerwca 2022r., godz.13.20

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

dr A Bryk

mgr G. Janus