Nabór do SP48 na 2024/2025

Powiększ obraz

 

 

 

 

INFORMACJE O PROFILACH
(gimnastyka artystyczna, pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa)

 

INFORMACJE O PROFILACH
(gimnastyka artystyczna, pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa)

Klasy realizują szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Fundacja Dynamica, Klubu Pływackiego Karlik, Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec, Klubu Sportowego Płomień Sosnowiec.

Szkolenie sportowe z zakresu pływania, gimnastyki artystycznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, prowadzone jest przez specjalistów (nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu posiadających przygotowanie pedagogiczne) .

Doskonała szkolna infrastruktura sportowo-rekreacyjna:

 • Pływalnia 25m (na miejscu)
 • Hala sportowa 35m (na miejscu)
 • Siłownia (na miejscu)
 • Sala fitness (na miejscu)
 • Sala tenisa stołowego (na miejscu)
 • Tereny zielone: Park im. Jana Fusińskiego (bezpośrednio przylegający do szkoły)
 • Stadion lekkoatletyczny (10 minut pieszo od szkoły)
 • Stadion i boiska treningowe Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec (200 metrów od szkoły)
 • stołówka szkolna (na miejscu)
 • opieka pedagoga/psychologa/psychologa sportu (na miejscu)

Klasy i grupy ćwiczeniowe zapewniające wysoką indywidualizację treningu.

Wymiar godzin szkolenia sportowego: klasy 1, 2, 3 – 13 godzin tygodniowo, klasy 4, 6 – 12 godzin tygodniowo.

Program nauczania poza szkoleniem specjalistycznym w zakresie pływania, gimnastyki artystycznej , piłki siatkowej, piłki nożnej obejmuje:

 • Starty w zawodach sportowych (miejskich i ogólnopolskich)
 • Wycieczki rowerowe
 • Wycieczki górskie
 • Wyjścia do parku trampolin
 • Zajęcia sportowe w strefie Wake Zone Stawiki

Wszystkie klasy sportowe realizują ramowy plan nauczania zgodny z rozporządzeniem oraz dodatkowy wymiar godzin szkolenia sportowego  (tj. wymiar zajęć dydaktycznych jest identyczny jak w klasach/szkołach  ogólnych, który w SP48 jest zwiększony o dodatkowe godziny zajęć sportowych).

Maksymalne limity miejsc w poszczególnych klasach: klasy 1: 24 uczniów (grupa I: 12; grupa II: 12) , klasa 4, 6 : 18 uczniów.

 

TERMINARZ

postępowania rekrutacyjnego do klas 1, 4, 6 SP

na rok szkolny 2024-2025

W związku z koniecznością przeprowadzenia prób sprawności fizycznej kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego ustala się następujący tryb postępowania:

 1. Składanie zgłoszeń DO KLASY 1 (do udziału w testach sprawnościowych): 01marca – 19 marca 2024 do godz. 15.00 – zgłoszenie do pobrania w sekretariacie szkoły
 2. Składanie wniosków DO KLASY 4 (piłka siatkowa dziewcząt)

01marca – 27 marca 2024 do godz. 15.00– wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły

 1. Składanie wniosków DO KLASY 6 (piłka nożna chłopców):

01marca – 27 marca 2024 do godz. 15.00–wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły

 1. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej DO KLAS 1, 4, 6 :terminarz w poniższej tabeli
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów DO KLASY 1 z pozytywnym wynikiem testu sprawnościowego 27 marca 2024

do godz. 15.00

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie DO KLASY 1 Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym :stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 08 kwietnia – 19 kwietnia 2024 do godz. 15.00,
 2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLASY 1; 26 kwietnia 2024 do godz. 13.00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych DO KLASY 1; 29 kwietnia 2024 do godz. 15.00
 4. Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji DO KLASY4/6:

24 czerwca -28 czerwca 2024 do godz. 15.00

 1. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych DO KLAS 4/6; 01 lipca 2024 godz. 15.00
 2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia DO KLAS 4/6; do 05 lipca 2024 do godz. 15.00
 3. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych DO KLAS 4/6;

08 lipca 2024 godz. 12.00

 1. Rekrutacja uzupełniająca ( jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami) odbędzie się zgodnie z terminami określonymi w zarządzeniu nr 31 Prezydenta Miasta Sosnowca z dn. 23 stycznia 2024.

 

UWAGA: Próby sprawności fizycznej są przeprowadzane do każdej klasy o profilu sportowym (pływanie, gimnastyka artystyczna, piłka siatkowa, piłka nożna)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki( stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; posiadanie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego; uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej) niż liczba wolnych miejsc w oddziale, brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się, tj.

art. 131 ust. 2 …….:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

ust. 3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ :

 

Specjalność

Termin, miejsce

Nauczyciel

Pływanie

dziewczęta, chłopcy

(do klasy 1 SP)

21 marca 2024r., godz. 13.20

( kandydatka/kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój na basen, czepek, okulary, klapki, ręcznik)

Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr G. Trzaska-Sablik

mgr T.Ślusarz

Gimnastyka artystyczna

dziewczęta

(do klasy 1 SP)

20 marca 2024r., godz. 13.20

( kandydatka musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

dr A. Bryk

mgr O. Kozak

Piłka siatkowa

dziewczęta

(do klasy 4 SP )

16 kwietnia 2024r., godz. 14.20

( kandydatka musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr M. Rączka

mgr O. Samul

Piłka nożna

chłopcy

(do klasy 6 SP)

17 kwietnia 2024r., godz. 15.00

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr P. Szczerba

mgr Ł. Nadolny

 

TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie wyłącznie do klas, w których po I etapie rekrutacji pozostały wolne miejsca.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY 1 SP

Profil

Termin, miejsce

Nauczyciel

Pływanie

dziewczęta, chłopcy

(do klasy 1 SP)

18 kwietnia 2024., godz. 14.20

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój na basen, czepek, okulary, klapki, ręcznik)

Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr G. Trzaska-Sablik

mgr T. Ślusarz

Gimnastyka artystyczna

Dziewczęta

(do klasy 1 SP)

18 kwietnia 2024r., godz.14.20

( kandydatka musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

dr A. Bryk

mgr O. Kozak

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY 4 SP, 6 SP

Profil

Termin, miejsce

Nauczyciel

Piłka siatkowa

dziewczęta

( do klasy 4 SP)

13 czerwca 2024., godz. 14.20

( kandydatka musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr M. Rączka

mgr O. Samul

Piłka nożna

chłopcy

(do klasy 6 SP)

12 czerwca 2023r., godz.14.20

( kandydat musi obowiązkowo posiadać: strój sportowy oraz sportowe obuwie)

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. J. Piłsudskiego 114

mgr P. Szczerba

mgr Ł. Nadolny