Historia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 to sosnowiecka szkoła w skład której wchodzą Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego oraz III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa.

Dwupiętrowy budynek bez barier architektonicznych usytuowany jest w sąsiedztwie parku miejskiego im. Leona Kruczkowskiego oraz niedalekiej odległości od centrum miasta.
Szkoła ma już 100 letnią tradycję i cieszy się popularnością w środowisku lokalnym. Wysoko wykwalifikowana kadra nowocześnie kształci młodzież, dobrze przygotowując do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz działania na rzecz innych w prężnie działającym już od 10 lat Klubie Wolontariatu. Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój osobowości i wartości swoich uczniów. Absolwenci doskonale radzą sobie w dorosłym życiu.
W gimnazjum tworzymy klasy sportowe, w których piłkarze nożni i siatkowi godzą zdobywanie wiedzy z wielogodzinnymi treningami pod okiem wykwalifikowanych trenerów. W rozwijaniu sportowych pasji pomaga niewątpliwie basen oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna.
Liceum od wielu lat tworzy klasy integracyjne, w których uczy się młodzież niepełnosprawna ruchowo z normą intelektualną. Oddziały integracyjne są zawsze mniej liczne – co jest ich zaletą – a uczniowie niepełnosprawni mają do dyspozycji wykwalifikowanego nauczyciela wspomagającego.
Do dyspozycji wszystkich uczniów jest nowoczesna baza dostosowana do wymogów kształcenia: 11 sal posiada tablice interaktywne, co zapewnia wprowadzenie wszystkim klasom nowatorskich metod nauczania, pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, pracownie informatyczne, bibliotekę i czytelnię multimedialną, gabinet lekarski oraz stołówkę. Pomocne są również indywidualne szafki dla uczniów, które ułatwiają codzienne szkolne życie.
Angażujemy się w europejskie programy Comenius. Nasi uczniowie poznali wiele europejskich miast i ich kulturę w ramach wymiany międzynarodowej. Mają również możliwość uczenia się języków mniej popularnych: węgierskiego i tureckiego dzięki asystentom goszczącym w naszej szkole.
Nad bezpieczeństwem wszystkich czuwa system monitoringu.