Współpraca Międzynarodowa

Od 2010 roku nasza szkoła realizuje projekty w ramach programu COMENIUS.

Program COMENIUS – PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ jest to współpraca szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, która skutkuje realizacją ciekawych zadań, uczeniem się od siebie oraz odwiedzaniem krajów partnerskich w celu wymiany zdobytych wiadomości i umiejętności.

W latach 2010-2012 nasze Gimnazjum realizowało taki projekt wraz z 13 krajami partnerskimi. Projekt zatytułowany „We are surrounded by water but there is no drop to drink” realizowany był przez ponad 100 uczniów naszego Gimnazjum, a przebieg jego realizacji znajdziecie na blogu, który znajdziecie klikając na logo projektu:

 

W roku 2011 zgodę na realizację projektu COMENIUS otrzymało nasze Liceum, które realizuje zadania projektowe i wymienia się zdobytymi wiadomościami z pozostałymi 9 krajami – partnerami. Rok szkolny 2012/2013 jest ostatnim rokiem realizacji projektu „Unity in Diversity”, a wszystkie informacje dotyczące jego realizacji możecie znaleźć klikając na logo :

 

W roku szkolnym 2011/2012 aplikowaliśmy o możliwość realizacji innych akcji COMENIUSA m.in.:

 

 • Asystentura Comeniusa – możliwość stworzenie przyszłym nauczycielom z krajów Unii Europejskiej warunków odbycia praktyk pedagogicznych w szkołach krajów członkowskich.
 • Wyjazdy Indywidualne Uczniów – umożliwiamy naszym gimnazjalistom i uczniom liceum spędzenie od 3 do 10 miesięcy w zagranicznej szkole. Uczniowie mieszkają u rodzin goszczących, uczęszczają do tamtejszej szkoły, zaliczają przedmioty obowiązkowe ale również uczestniczą w zajęciach dodatkowych oraz zdobywają umiejętności językowe.
 • Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej – nasi nauczyciele uczestnicząc w tej akcji podnosza swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach szkoleniowych, konferencjach i seminariach organizowanych w różnych krajach europejskich.

W 2012 roku nasza szkoła podjęła również starania o realizację programu ENTER YOUR FUTURE

W roku szkolnym 2016 / 2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu ERASMUS+.

Głównym tematem projektu, który będzie realizowany przez dwa lata, są młodzi ludzie w Europie: „Being young in Europe, being young in education”.

Projekt jest przedsięwzięciem międzynarodowym, w którym uczestniczy 6 krajów Europy: Polska, Turcja, Niemcy, Czechy, Austria, Włochy.

Na każdy miesiąc realizacji projektu przewidziano różnorodne zadania, które mają pomóc uczniom w zgłębieniu wszystkich ważnych informacji na temat projektu.

Zadania są różnorodne:

 • pisanie wierszy / opowiadań / wypracowań,
 • tworzenie prac plastycznych,
 • poznanie różnych religii, historii i kultur krajów partnerskich,
 • organizowanie wystaw fotograficznych,
 • tworzenie strony internetowej i wiele innych.

Prace uczniów prezentowane są na międzynarodowych spotkaniach, które organizowane są przez kraje partnerskie.

Na przestrzeni dwóch lat Nasz Zespół zorganizuje 3 wyjazdy zagraniczne dla naszych uczniów pod opieką nauczycieli. 
Naszymi gospodarzami będą:

 • Niemcy XI 2016 – wizyta studyjna nauczycieli
 • Czechy V 2017 – wizyta uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich
 • Austria IX 2017 – wizyta uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich
 • Włochy I 2018 – wizyta uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich
 • Turcja VI 2018 – wizyta studyjna nauczycieli

W dniach 27 – 31 MARCA 2017 ROKU NASZA SZKOŁA GOŚCIŁA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z 5 KRAJÓW PARTNERSKICH.