Znani „Prusacy”

ADAMIEC MACIEJ (1971-) – absolwent z 1990 r.; ekonomista, działacz samorządowy, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu

BABIARZ ALFONS (1905-1941) – uczeń w latach 1915-1922; nauczyciel, oficer WP, uczestnik kampanii wrześniowej, zamordowany w KL Auschwitz

BARAN WŁODZIMIERZ (1951-2015) – absolwent z 1969 r.; nauczyciel, wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu

BIELASZKA (LISIEWICZ) AGNIESZKA (1971-) – absolwentka z 1990 r.; dr nauk medycznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

BIERNACKI CZESŁAW (1910-1939) – absolwent z 1934 r.; ppor. WP, zginął w kam­panii wrześniowej

BOBROWSKA JADWIGA ROMANA (1948-2006) – absolwentka z 1966 r.; muzykolog, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach

GÓRA (BINKIEWICZ) EWA (1950 ) – polska siatkarka, reprezentantka Polski

BRONIKOWSKI WIKTOR (1899-1940) – absolwent z 1919 r.; pionier agronomii społecznej, dr ekonomii rolnej, docent w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zginął w KL Au­schwitz

BRYKAŁA  (DRÓŻDŻ) EDYTA (1970-) – absolwentka z 1989 r.; specjalistka public relations, dyrektor zarządzająca Noble Concierge

BUKKO ALEKSANDER (1912-2003) – absolwent z 1934 r.; ppor. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, dziennikarz prasy regionalnej

CECOT ZBIGNIEW (1965-) – absolwent z 1984 r.; nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu

CHABERKA TADEUSZ (1915-1939) – absolwent z 1934 r.; ppor. WP, zginął w kampa­nii wrześniowej

CHŁOSTA LESZEK (1961-) – absolwent z 1980 r.; szermierz, mistrz i wicemistrz Polski (4 medale), trener kadry narodowej szablistów

CHOJNACKA MAŁGORZATA (1960-) – uczennica w latach 1975-1977; aktorka, założycielka Młodzieżowej Akademii Teatralnej w Sosnowcu

CZAPLICKI JEREMI (1930-1997) – absolwent z 1949 r.; okulista i farmakolog, profe­sor nauk medycznych, dziekan Wydziału Farmaceutycznego i prorektor Śląskiej Aka­demii Medycznej w Katowicach

CZARKOWSKA (SADOWSKA) IWONA (1970-) – absolwentka z 1989 r.; dziennikarka, pisarka, autorka książek kulinarnych, bajek, powieści dla młodzieży i dla kobiet

CZARNECKI WŁODZIMIERZ (1926-2013) – absolwent z 1945 r.; lekarz, dyrektor naczelny Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Międzylesiu

CZARSKI MICHAŁ (1949-) – absolwent z 1967 r.; ekonomista, minister pracy i spraw socjalnych, prezydent Sosnowca, marszałek i przewodniczący sejmiku województwa śląskiego

DOBROWOLSKI WITOLD (1912-1975) – absolwent z 1931 r.; por. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, dziennikarz, kierowni­k Redakcji Progra­mów Spor­towych TVP

DOMAGAŁA TADEUSZ (1913-1940) – absolwent z 1930 r.; por. WP, uczestnik kam­panii wrześniowej, więzień obozu w Kozielsku, zamordowany w Katyniu

DOROBISZ ANDRZEJ (1916-1973) – absolwent z 1936 r.; chirurg naczyniowy i hematolog, profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu

DYJA RYSZARD (1930-2002) – absolwent z 1951 r.; dziennikarz, kierownik Re­dakcji Programów Spor­towych TVP, reżyser filmów o tematyce sportowej, autor wspomnień

DZIADEK ADAM (1965-) – absolwent z 1984 r.; literaturoznawca i tłumacz, profesor nauk humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersy­tetu Śląskiego w Katowicach

ELJASIŃSKI ELIGIUSZ (1902-1940) – absolwent z 1923 r.; fotogrametra, mjr WP, uczestnik wojny 1920 r. i kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez NKWD w Charkowie

FICENES JAN RAFAŁ (1929-1983) – absolwent z 1949 r.; chirurg i ginekolog w Szpi­talu Miejskim nr 2 w Sosnowcu

FIKIEL (RABAJCZYK) BARBARA (1959-) – absolwentka z 1978 r.; siatkarka, mi­strzyni Polski (z Wisłą Kraków) i reprezentantka kraju

FINDZIŃSKI TADEUSZ (1911-1987) – absolwent z 1930 r.; żołnierz GL, dyplomata, ambasador PRL w Holandii, Wietnamie i Jugosławii

FUKACZ-CEBULA KATARZYNA (1968-) – absolwentka z 1987 r.: producentka filmowa, dyrektor Akson Studio

FUSIŃSKI JAN MIECZYSŁAW (1920-1943) – absolwent z 1938 r.; por. pilot WP, kawaler Orderu Virtuti Militari, zginął w II wojnie światowej

GAŁKA CZESŁAW (1957-) – uczeń w latach 1972-1975; śpiewak operowy, solista Te­atru Wielkiego w Warszawie

GAŁKA LESZEK (1919-1989) – uczeń w latach 1934-1936; artysta-muzyk, dyrygent chórów i nauczyciel w szkołach muzycznych w Katowicach i Sosnowcu

GAWRYŚ FELIKS (1903-1940) – absolwent z 1924 r.; lekarz, por. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez NKWD w Katyniu

GĘBSKI WŁADYSŁAW (1898-1920) – absolwent z 1918 r.; ppor. WP, kawaler Orderu Virtuti Militari, zginął w wojnie polsko-radzieckiej

GIERSZ ANDRZEJ (1924-2004) – absolwent z 1945 r.; ekonomista, minister gospodarki komunalnej i budownictwa

GŁAŻEWSKI WŁADYSŁAW (1902-1991) – absolwent z 1920 r.; prawnik, pszczelarz, uczestnik wojny 1920 r., burmistrz Czeladzi

GODZIŃSKI ZBIGNIEW (1917-2007) – absolwent z 1934 r.; konstruktor pierwszych polskich laserów, profesor, kierownik Zakładu Techniki Laserowej Politechniki Wrocławskiej

GÓRA (BINKIEWICZ) EWA (1950 ) – siatkarka, trenerka, zdobywczyni Pucharu Polski (z Kolejarzem Katowice) i reprezentantka kraju

GULIŃSKI PIOTR (1970-) – absolwent z 1989 r.; fotograf, plastyk i performer, właściciel Agencji Mediowej PG-ART

HAJEWSKA-KRZYSZTOFIK MAŁGORZATA (1965-) – absolwentka z 1984 r.; dr hab. sztuk teatralnych, adiunkt w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ak­torka Teatru Starego w Krakowie i Nowego Teatru w Warszawie

HAMANKIEWICZ TADEUSZ (1921-1944) – absolwent z 1939 r.; żołnierz Kedywu AK, rozstrzelany w Warszawie

HANYSZ WIESŁAW (1912-1940) – absolwent z 1929 r.; kupiec, kpt. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez NKWD w Charkowie

HARTEL ROMAN (1951-) – absolwent z 1969 r.; nauczyciel, dyrektor i wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu

HEFTMAN WŁADYSŁAW RAFAŁ (1908-1977) – absolwent z 1925 r.; chirurg, profe­sor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

JACHOWICZ-ZDANOWSKA MONIKA (1960-) – absolwentka z 1979 r.; dr hab. nauk przyrodniczych, starszy specjalista w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

JAKUBAS WŁODZIMIERZ (1952-)  – absolwent z 1972 r.; politolog, dyrektor Pol­skiego Instytutu Kultury w Moskwie, dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, radca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

JAKUBOWICZ BOGUSŁAW (1906-1992) – uczeń w latach 1915-1923; nauczyciel, więzień obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen, dyrektor szkół zawodowych, prezes ZNP w Sosnowcu

JANSON MICHAŁ (1972 -) – absolwent z 1990 r.; dr psychologii, West Middlesex University Hospital w Londynie

JAROSZEWSKI MARCIN (1972-) – absolwent z 1991 r.; dziennikarz, szef Redakcji Sportowej TVP Katowice, prezes Zagłębia Sosnowiec

JARZĘBSKI ANDRZEJ BOLESŁAW (1947-) – absolwent z 1965 r.; profesor nauk technicznych, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach

JARZĘBSKI LECHOSŁAW (1946-) – absolwent z 1964 r.; specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, dr inżynier, wojewoda śląski

JELEŃ JANUSZ (1931-) – absolwent z 1950 r.; dziennikarz sportowy, historyk piłki nożnej, redaktor naczelny „Sportu”

JĘDRYKA STANISŁAW (1933-2019) – absolwent z 1951 r.; reżyser 32 filmów (gł. o tema­tyce młodzieżowej), autor scenariuszy i wspomnień

JOŃCZYK JULIAN (1930-2007) – absolwent z 1950 r.; malarz, rzeźbiarz, performer, artysta Grupy Nowohuckiej i Grupy Krakowskiej

JUNG WITOLD (1905-) – absolwent z 1924 r.; żołnierz AK, powstaniec warszawski

JURKOWSKI RYSZARD (1945-) – absolwent z 1963 r.; architekt, prezes Stowarzysze­nia Architektów Polskich

KABAT-GEORGIJEWA ELWIRA (1962-2024) – absolwentka z 1981 r.; dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

KACZMAREK RYSZARD (1959-) – absolwent z 1978 r.; laureat i finalista olimpiady przedmiotowej, profesor nauk huma­nistycznych, dyrektor Instytutu Historii Uniwersy­tetu Śląskiego i wicedyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

KAJDY JULIAN (1914-1986) – absolwent z 1933 r.; mjr WP, uczestnik kampanii wrześniowej i konspiracji ZWZ/AK, prezes Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego

KARBOWNICZEK MARIAN (1909-1940) – absolwent z 1928 r.; lekarz, por. rez., uczestnik kampanii wrześniowej, roz­strzelany przez NKWD w Katyniu

KAROLUS (NIEWIARA) MAŁGORZATA (1966-) – absolwentka z 1985 r.; dr hab. nauk technicznych w Instytucie Nauki o Materiałach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

KIREJEW ROBERT (1970-) – absolwent z 1989 r.; laureat i finalista 2 olimpiad przedmiotowych, sędzia i rzecznik Sądu Apelacyjnego w Katowicach

KLEC ANTONI (1936-2010) – absolwent z 1953 r.; nauczyciel, dyrektor Technikum Kole­jowego w Sosnowcu, wiceprezydent Sosnowca

KLUZA JERZY (1961-) – absolwent z 1979 r.; laureat 3 olimpiad i konkursów przedmiotowych, nauczyciel, hi­storyk, autor „Kroniki III Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w So­snowcu 1915-2015”

KOBYLIŃSKI LECH (1920-1973?) – absolwent z 1939 r.; dr inżynier, więzień obozów w Dachau i Mauthausen-Gusen, naczelny inżynier górniczy w Zjednocze­niu Przemysłu Węglo­wego w Katowicach

KONIUSZ JAROSŁAW (1961-) – absolwent z 1980 r.; szermierz, mistrz i wicemistrz Pol­ski (9 medali), indywidualny wicemistrz świata w szabli

KONIUSZ KRZYSZTOF (1961-) – absolwent z 1980 r.; szermierz, mistrz i wicemistrz Pol­ski (9 medali), drużynowy wicemistrz świata w szabli

KOSTRZEWA EUGENIUSZ KAROL (1931-2017) – absolwent z 1951 r.; dziennikarz, dy­rektor Programu dla Zagranicy Polskiego Radia, dyplomata, autor kilku książek

KOWALSKI-ALFA JERZY (1916-1989) – uczeń w latach 1927-1936; por. WP, uczest­nik kampanii wrześniowej, cicho­ciemny, więzień łagrów, kawaler Orderu Virtuti Militari

KOWALSKI WŁODZIMIERZ (1931-1981) – absolwent z 1950 r.; dr hab. nauk medycznych, kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

KRZYCZMONIK ZENOBIUSZ (1913-1940) – absolwent z 1934 r.; por. rez., uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrze­lany przez NKWD w Katyniu

KUŁACH ADAM (1965-2022)– absolwent z 1984 r.; laureat i finalista 2 olimpiad przedmiotowych, dyplomata, ambasador RP w Arabii Saudyjskiej i Omanie, dyrektor departamentu MSZ, ambasador UE w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie i Omanie, potem w Dżibuti

KUZIA MARIAN (1936-1995) – absolwent z 1954 r.; ksiądz, proboszcz w Myszkowie

LECH TADEUSZ ZBIGNIEW (1918-1945) – uczeń w latach 1930-1936; por. pilot WP, zginął w II wojnie światowej

ŁAKOMSKI JERZY (1944-) – absolwent z 1963 r.; artysta-fotografik, właściciel studia i galerii fotografii artystycznej w Sosnowcu

MAĆKOWSKI JÓZEF (1904-1939) – absolwent z 1924 r.; lekarz i nauczyciel, ppor. WP, zginął w kampanii wrześniowej

MADEY BOGUSŁAW (1932-2004) – absolwent z 1950 r.; kompozytor, dyrygent, piani­sta i pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie

MAJEWSKI WITOLD (1930-2004) – uczeń w latach 1945-1950; piłkarz (Giga) i wieloletni kapitan Zagłębia Sosnowiec, reprezentant Polski w piłce nożnej, trener

MALCZYK-KOTARSKA VIOLETTA (1961-) – absolwentka z 1980 r.; artystka (tkanina, rysunek, malarstwo) Grupy „Przekaz”

MATLENGIEWICZ MAREK (1951–) – absolwent z 1969 r.; dr hab. inż. nauk che­micznych, profesor w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uni­wer­sytetu Ślą­skiego

MATUSZ SŁAWOMIR (1963–) – uczeń w latach 1978-82; poeta, krytyk literacki, ese­ista, redaktor i wydawca

MATYJA ELIGIUSZ (1927-1994) – absolwent z 1948 r.; specjalista elektryfikacji górnictwa, autor 21 wynalazków, docent Politechniki Śląskiej, wykładowca w Wyższej Szkole Górniczej w Oviedo

MICKUNAS JAN (1907-1973) – absolwent z 1924 r.; mjr WP, uczestnik kampanii wrześniowej, oficer wywiadu AK, więzień obozów niemieckich i łagrów, trener i sędzia jeździecki, nauczyciel, autor podręczników

MIERNIK JÓZEF (1897-1943) – absolwent z 1918 r.; nauczyciel, dyrektor II Gimna­zjum i Liceum im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, rozstrzelany przez Niemców

MIGOŃ WŁODZIMIERZ (1911-1987) – absolwent z 1931 r.; dyplomata, wojewoda szczeciński, przewodniczący Prezydium WRN w Szczecinie, Lublinie i Poznaniu, ambasador PRL w Gwinei

MUCHA MARIAN (1923-1973) – absolwent z 1946 r.; lekarz ginekolog i położnik w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu, wykładowca w Liceum Medycznym w Sosnowcu

NIEWIARA ALEKSANDRA (1960-) – absolwentka z 1979 r.; profesor nauk humani­stycznych, Instytut Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

NITWINKO WOJCIECH (1986-) – absolwent z 2005 r.; przewodniczący Federacji Młodych So­cjaldemokratów w woj. śląskim, dyrektor Biura Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

NOBIS MARIAN (1915-1945) – absolwent z 1934 r.; agronom, por. WP, uczestnik kam­panii wrześniowej, zginął w  trakcie II wojnie światowej

NOWAKOWSKI JAN (1908-1991) – absolwent z 1926 r.; polonista, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, dziekan w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie

OCIEPKA WIESŁAW (1922-1973) – uczeń w latach 1936-1939; minister spraw we­wnętrz­nych, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

OKAMFER STANISŁAW (1909-1992) – absolwent z 1930 r.; ksiądz, wykładowca semi­naryjny, proboszcz w Częstochowie, Sosnowcu, Lututowie i Osjakowie

OLCZYK PAWEŁ (1975-) – absolwent z 1994 r.; profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, kierow­nik Zakładu Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwer­sytetu Medycznego

ORLACZ JAN (1931-2010) – absolwent z 1950 r.; specjalista budowy i eksploatacji maszyn górniczych, profesor nauk technicznych, wicedyrektor Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG i wykładowca Politechniki Śląskiej w Gliwicach

ORNOWSKI JAN (1918-2013) – absolwent z 1936 r.; uczestnik kampanii wrześniowej, płk dr nauk medycznych, kierownik Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Ka­towicach, wicedyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu

ORNOWSKI MACIEJ (1949-) – absolwent z 1967 r.; dr nauk medycznych, działacz samo­rządowy, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjali­stycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

OSUCH ALEKSANDER (1914-2008) – absolwent z 1934 r.; specjalista mechanizacji i automatyzacji górnictwa, dyrektor kopalń, profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

PAŃTAK LEOPOLD (1931-2022) – absolwent z 1951 r.; pedagog, dr nauk hu­manistycznych, wicedyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu

PATELLO KAZIMIERZ (1911-1943) – absolwent z 1932 r.; prawnik, kpt. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, organizator konspiracji w Sosnowcu, zginął na Kielecczyźnie

PRAUZA TADEUSZ (1908-1940) – absol­went z 1928 r.; student Politechniki Warszaw­skiej, por. artylerii, uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez NKWD w Katyniu

PRECHT WŁODZIMIERZ (1945-2018) – absolwent z 1963 r.; operator filmowy w TVP, autor zdjęć do 39 filmów i spektakli telewizyjnych

RAJZMAN HENRYK (1905-1983) – absolwent z 1923 r.; dr hab. nauk prawnych, prokurator Prokuratury Generalnej PRL, profesor i kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

RAYSKI JERZY (1917-1993) – absolwent z 1935 r.; światowej sławy fizyk, profesor, kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

RÓŻYCKA (BERENDS) MAGDALENA (1958-) – absolwentka z 1977 r.; dr nauk humanistycznych, dziennikarka TVP Katowice, założycielka „Klubu Globtrotera”, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Ekonomiki Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytecie Opolskim i w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

RUDZIŃSKI PAWEŁ (1965-) – absolwent z 1983 r.; chirurg, dr nauk medycznych, ordynator Oddziału Kardiochirurgii Szpitala MSWiA w Warszawie

RUDZKI BOGDAN (1932-1986) – absolwent z 1950 r.; nauczyciel, wicedyrektor IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

RYKAŁA JACEK (1950-) – absolwent z 1968 r.; malarz, autor i reżyser sztuk teatral­nych, profesor i prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

SAJDAK JÓZEF (1914-1990) – absolwent z 1934 r.; lekarz ginekolog i położnik, ordynator w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu

SANDELEWSKI WIAROSŁAW (1912-1983) – absolwent z 1930 r.; uczestnik bitew o Tobruk i Monte Cassino, kompozytor, muzykolog, profesor w Wenecji i Mediolanie

SEBYŁA STEFAN (1903-1962) – uczeń w latach 1915-1917; nauczyciel, ppor. WP, uczest­nik I powstania śląskiego, wojny 1920 r. i kampanii wrześniowej, żołnierz 1. Dywi­zji Pancer­nej

SEBYŁA WŁADYSŁAW (1902-1940) – absolwent z 1921 r.; poeta, por. WP, uczestnik I powstania śląskiego, wojny 1920 r. i kampanii wrześniowej, więzień obozu w Starobiel­sku, za­mordowany w Charkowie

SEGNO LUDWIK (1917-1986) – absolwent z 1935 r.; inżynier mechanik, kpt. pilot WP, kawaler Orderu Virtuti Militari, uczestnik II wojny światowej

SIURDA ZYGMUNT (1897-1920) – absolwent z 1919 r.; działacz harcerski, ułan, uczestnik wojny 1920 r., zmarł z ran

SKOREK (KAZIMIERCZAK) HALINA (1958-) – absolwentka z 1976 r.; siatkarka, mi­strzyni Polski (z Płomieniem Sosnowiec) i reprezentantka kraju

SŁAWIEC-KORZEŃ JUSTYNA (1988-) – absolwentka z 2007r.; aktorka (Teatr im. Juliusza Słowackiego, Teatr Groteska i Narodowy Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie) i śpiewaczka operowa (Filharmonia Świętokrzyska, Opera i Filharmonia Krakowska, Opera Wrocławska, Opera Śląska w Bytomiu)

SOBCZAK  (KOŁODZIEJCZYK) EWA (1948-) – absolwentka z 1966 r.; doc. dr hab. fi­zyki, wicedyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warsza­wie

SOBCZYKOWA (GAŁKA) JOANNA (1951-)– absolwentka z 1969 r.; językoznawca, profesor nauk humanistycznych, Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

SOCHAŃSKI ROMAN (1939-1986) – absolwent z 1956 r.; lekarz fizjolog, dr nauk medycznych, dyrektor Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu

SOJKA HENRYK (1914-1981) – absolwent z 1934 r.; literat, nauczyciel, gł. księgowy w Fabryce Lin w Sosnowcu

SOJKA (DROŻDŻOWSKA) IWONA (1959-) – absolwentka z 1978 r.; ekonomistka, urzędnik Rady Unii Europejskiej w Brukseli

SOKOŁOWSKI TADEUSZ (1899-1986) – absolwent z 1918 r.; okulista, dr nauk me­dycz­nych, uczestnik powstań śląskich i kampanii wrześniowej, kawaler Orderu Virtuti Militari, ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu

STACHERSKI-NOWINA WACŁAW (1915-1944) – absolwent z 1937 r.; poeta, por. WP, uczestnik kampanii wrześniowej, inspektor katowicki AK, kawaler Orderu Virtuti Mili­tari, zamordowany w KL Auschwitz-Birkenau

STOBIERSKA (SKÓRA) ELŻBIETA (1949-) – absolwentka z 1967 r.; nauczycielka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu

STRYJEWSKI HENRYK (1903-1941) – uczeń w latach 1920-1923; dziennikarz prasy re­gionalnej, uczestnik I powstania śląskiego, zamordowany w KL Mauthausen

SZARLEJ JOLANTA (1967-) – absolwentka z 1986 r.; językoznawca, dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

SZAWERNA-DYRSZKA ANNA (1960-) – absolwentka z 1979 r.; dr hab. nauk humani­stycznych, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

SZMIGIEL ZYGMUNT (1922-2004) – absolwent z 1945 r.; żołnierz AK, ksiądz kanonik, dr hab., wykładowca seminaryjny, proboszcz we Wręczycy Wielkiej, Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach i Sosnowcu-Milowicach

SZOPA KRZYSZTOF (1984-) – absolwent z 2003 r.;  dr nauk o Ziemi, adiunkt w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

SZOT PAWEŁ (1979-) – absolwent z 1998 r.; reporter, dziennikarz TVP Katowice, TVP 1, TVP Info i TVN24

SZULC STEFAN (1974-) – absolwent z 1993 r.; aktor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, autor piosenek, nauczyciel akademicki, poeta i lektor

SZYMCZYK KAZIMIERZ (1922-1993) – absolwent z 1946 r.; dr hab. nauk medycznych, profesor i kierownik II Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej

ŚLIWIŃSKI LESZEK (1972-) – absolwent z 1990 r.; nauczyciel, historyk, dr nauk humanistycz­nych

TIPLT ALEXANDER (1920-1995) – absolwent z 1939 r.; żołnierz Wehrmachtu, na­uczyciel historii i dziennikarz, rzecznik pojednania niemiecko-polskiego po II wojnie światowej

TOCHOWICZ PIOTR (1902-1944) – uczeń w latach 1920-1924; urzędnik, ppor. WP, zginął w powstaniu warszawskim

TRYBURCY ZBIGNIEW (1910-1970) – absolwent z 1927 r.; prawnik, dziennikarz, pionier caravaningu w Polsce, żołnierz AK, powstaniec warszawski

WAJZNER ZDZISŁAW (1925-1994) – absolwent z 1947 r.; ksiądz, dr prawa kanonicz­nego, wykładowca seminaryjny, proboszcz w Sosnowcu

WASILKOWSKI TOMASZ (1983-) – absolwent z 2002 r.; wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, trener piłki siatkowej w Polsce (3. miejsce w Orlen Lidze), Katarze (wicemistrzostwo kraju) i Niemczech (mistrzostwo kraju)

WŁODARKIEWICZ STANISŁAW (1900-1945) – absolwent z 1920 r., uczestnik wojny polsko-radzieckiej 1920 r., dyplomata, I sekretarz poselstwa RP w Austrii, urzędnik MSZ w rządzie emigracyjnym

WOJDA JULIAN (1903-) – absolwent z 1922 r.; ppłk pilot WP, uczestnik wojny 1920 r. i II wojny światowej, dowódca 24. Eskadry Rozpoznawczej, zastępca dowódcy 304. Dy­wizjonu Bombowego

WROTNY STANISŁAW (1915-1942) – absolwent z 1935 r.; oficer, żołnierz AK, zginął w KL Auschwitz

WYGLĘDACZ BRUNON (1907-1942) – uczeń w latach 1920-1926; marynarz, zginął w bitwie o Atlantyk

ZARZYCKI DANIEL (1942-) – absolwent z 1960 r.; profesor nauk medycznych, kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

ZDENKOWSKI WITOLD (1932-) – absolwent z 1950 r.; doktor nauk medycznych, ordynator oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Czeladzi i Szpitalu Miejskim nr 1 w Sosnowcu

ZIÓŁKOWSKI JANUSZ (1924-2000) – uczeń w latach 1936-1939; profesor socjologii, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, działacz „Solidarności”, szef Kancelarii Prezydenta RP

ŻABICKI STEFAN (1914-1942) – absolwent z 1933 r.; lekarz i literat, zamordowany w KL Au­schwitz

ŻYLSKI JACEK (1957-) – absolwent z 1975 r.; łyżwiarz figurowy, mistrz Polski i uczestnik mistrzostw świata

Opracowanie: Jerzy Kluza