Dyrekcja

Jolanta Kamińska-Sroka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

Beata Przybyła – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3