Dyrektorzy

Dyrektorzy Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Prusa

Tołłoczko Bolesław 1915-1918
Tołwiński Gabriel 1918-1919
Trzciński Stanisław 1919-1932
Ledwos Antoni 1932-1939
Krzanowski Stanisław 1945
Ledwos Antoni 1945-1948
Ratyński Aleksander 1948-1950
Lasota Antoni 1950-1953
Chylak Piotr 1953-1956
Augustyński Tadeusz 1956-1963
Marcinkowski Zdzisław 1963-1970
Guzek Stanisław 1970-1978
Chrzanowski Roman 1978-1998
Hartel Roman 1998-2000
Sokół Małgorzata 2000-2015
Smok Piotr 2015-2021

Kamińska-Sroka Jolanta 2021-

 

Dyrektorzy Gimnazjum Zrzeszenia Rodzicielskiego im. Stanisława Wyspiańskiego

Evert Władysław Ludwik 1922-1923
Antosiewicz Wacław 1923-1927
Kaczkowski Józef 1927-1933
Szydłowski Jerzy 1933-1939

Dyrektorzy Filii Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Prusa

Błaszczyk Zygmunt 1945-1946
Ratyński Aleksander 1946-1948

Wicedyrektorzy Liceum im. Bolesława Prusa

Chylak Piotr 1948-1953 i 1956-1962
Tokarczyk Jadwiga 1962-1972
Rogowski Zbigniew 1972-1974
Borgieł Janina 1974-1975
Górczyński Bolesław 1975-1985
Baran Włodzimierz 1985-2000

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 

Hartel Roman 2000-2012
Mazuga-Niewiara Elżbieta 2000-2017
Kamińska-Sroka Jolanta 2017-2021

Przybyła Beata 2021-