Patron Parku

22 lutego 2018 r., podczas LIX sesji sosnowieckiej Rady Miejskiej rajcy naszego miasta podjęli uchwałę o nadaniu parkowi miejskiemu usytuowanemu przy ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego i Kresowej, imienia absolwenta Naszej Szkoły por. pil. Jana Mieczysława Fusińskiego. Urodzony  29 lipca 1920 r., absolwent z 1938 r. zdał maturę r. Podchorąży dębliń­skiej „Szkoły Orląt”. W czasie II wojny światowej pilot w 300 Dywizjo­nie Bom­bowym Ziemi Ma­zowieckiej a następnie 307 Dy­wi­zjonu Myśliw­skiego Nocnego („Pu­chaczy Lwow­skich”). Zginął zestrzelony 28 maja 1943 r.  Por. J. Fusiński był odznaczony Krzyż Srebrny Or­deru Vir­tuti Mi­litari V kl., 4-krotnie  Krzy­żem Walecz­nych, Medalem Lotniczym i 3 razy brytyj­skimi: 1939-1945 Star (Gwiazda za Wojnę 1939-1945), Air Crew Eu­rope Star (Gwiazda Sił Powietrz­nych Eu­ropy) i The War Medal 1939-1945 (Medal za Wojnę 1939-1945). Dokładniejszy rys biograficzny bohatera zamieszczamy poniżej.

 

Patron Parku