Jesteś tutaj:

Dzień: 4 kwietnia 2021

Życzenia świąteczne

Życzenia Świąteczne i podziękowania przekazane od osób,

które dzięki uczniom ZSO nr 3 o wielkim serduchu,

dzięki wsparciu w ramach Szlachetnej Paczki ,

są pełni wiary, nadziei na lepsze jutro oraz uwierzyli w miłość do bliźniego.

Dziękujemy

 

Obowiązki i prawa ucznia

 

Nie ma dzieci – są ludzie”… (cyt)

W tych kilku słowach można ująć credo pedagogiczne Henryka Goldszmita

znanego pod pseudonimem Janusza Korczaka.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia,

przysługują takie same prawa – Prawa dziecka.

Korczakowskie Prawa dziecka są aktualne do dziś. Jego myśli, idee, jego cele ocalały

i większość z nich zrealizowano w Konwencji Praw Dziecka.

W klasach I-III SP 48, w miesiącu Marzec, przeprowadzono zajęcia, których celem było przypomnienie

i uświadomienie uczniom ich Praw, a potwierdzeniem z kolei ich znajomości

były rozmowy sprawdzające znajomość w/w zagadnień oraz postać graficzna czyli plakat

Znam Prawa dziecka/Prawa ucznia”

 

Do góry