Jesteś tutaj:

Miesiąc: Kwiecień 2020

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. (Dz.U. 2020, poz. 742) zmieniającego rozporządzenie z dn. 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone (przedłożone) do dnia 24 maja 2020r.

W okresie do dnia 24 maja 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostaną przedstawione w zarządzeniu w dniu 27.04.2020r.

Dzisiaj po raz ostatni spotkalibyście się w takim gronie:

– wśród kolegów i koleżanek, z którymi przez trzy lata spędzaliście czas;

– wśród nauczycieli, starających się jak najlepiej przygotować Was do najtrudniejszego egzaminu, jaki niedługo będziecie zdawać -egzaminu z życia.

Od dzisiaj będziecie absolwentami Prusa. Będziecie niezależni, sami zaczniecie kierować własnym życiem i dokonywać w nim wyborów. Dobrych i złych, lecz ważne, aby były one świadome i przemyślane, żebyście niczego w życiu nie żałowali i nie spoglądali wstecz, ale zawsze zmierzali do wyznaczonego sobie celu.

Przed wami egzamin maturalny, będący nie tylko sprawdzianem Waszej wiedzy, ale także czymś, co pozwoli Wam dokonać oceny, w jakim stopniu sami potraficie wyciągać wnioski i krytycznie myśleć o świecie, który Was otacza.

W imieniu nas – Waszych nauczycieli, chciałabym życzyć Wam zrealizowania najbliższych planów, związanych z kontynuowaniem edukacji lub poszukiwaniem pracy. Życzę wam także doskonalenia umiejętności podejmowania właściwych decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Życzę wam pomyślności, sukcesów i szczęścia w życiu osobistym.

Jolanta Kamińska-Sroka

Absolwentka Prusa

 

 

 

Więcej o Konkurs Wielkanocny na najpiękniejszą pisankę

Moi drodzy. Długo to trwało, ale też wybór prosty nie był. Przysłaliście aż 34 pisanki wykonane przez 14 uczniów. Wykazaliście się ogromną pomysłowością, poczuciem humoru i techniką oczywiście (stąd duża trudność w ocenie). Wszyscy uczestnicy otrzymali już punkty za udział w konkursie. Ostatecznie nagrody przyznano w II kategoriach: klasy młodsze i starsze.

 W klasach młodszych nagrodziliśmy:

I miejsce- Natalia Szlachetko, kl. IIIa

II miejsce-Maja Sztajnert , kl. Ia

wyróżnienie- Nikodem Szlachetko, kl. I a

W klasach starszych:

I miejsce- Karol Baran- kl. VIII a

II miejsce- Karolina Łyczko – kl. I b LO

III miejsce- Kacper Żądło- kl. VII a

Wyróżnienia:

Oskar Chechelski- kl. I a LO 3 i  Igor Smok- kl. VIII b

Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłosi w BIP na stronie CKE komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym oraz egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.

Komunikat dotyczący nowego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020r. (Dz.U. poz. 642) zmieniającego rozporządzenie z dn. 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty (szkół wszystkich typów) zostaje czasowo ograniczone do dnia 26 kwietnia 2020r.

W okresie do dnia 26 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostaną przedstawione w zarządzeniu w dniu 14.04.2020r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłosi w BIP na stronie CKE komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym, egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym (egzaminy ósmoklasisty zaplanowane w dniach 21, 22, 23 kwietnia nie odbędą się w tym terminie).

Komunikat dotyczący nowego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.

Więcej o Konkurs na grę chemiczną rozstrzygnięty!

Konkurs na grę chemiczną rozstrzygnięty!

 

Przysłaliście 9 prac, wśród których  trzy zajęły pierwsze miejsca w trzech kategoriach:

Klasa 7 SP – I miejsce Dominik Poradowski

Klasa 8 SP – I miejsce Karol Baran

Klasa 1 LO – I miejsce Karolina Łyczko

Dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie. Po powrocie do szkoły zapraszam na turniej gier planszowych.

 

Jolanta Kamińska-Sroka

 

Więcej o Trwa rekrutacja do SP48 w Sosnowcu
 
TRWA REKRUTACJA 2020/2021 do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 Mistrzostwa Sportowego w SOSNOWCU do następujących klas (➡️ 1️⃣,️4️⃣,5️⃣,6️⃣️️):
 
➡️ klasa 1a – profil pływacki (dziewczęta, chłopcy) 💦 🏊‍♂️
➡️ klasa 1a – profil gimnastyka artystyczna (dziewczęta) 🏆
➡️ klasa 1b – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 4a – profil pływacki (dziewczęta, chłopcy) 💦 🏊‍♂️
➡️ klasa 4a – profil lekkoatletyczny (dziewczęta, chłopcy)🏃‍♂️
➡️ klasa 4b – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 5a – profil piłka nożna (chłopcy)
➡️ klasa 6a – profil piłka nożna (chłopcy)
 
‼️ Termin składania wniosków do wszystkich klas (1, 4, 5, 6)30 czerwca 2020r. (wydłużony termin dla kandydatów do klasy 1 SP) ‼️
 
Szczegółowe informacje oraz aktualne wzory wniosków o przyjęcie do szkoły znajdują się pod adresem:
http://www.prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja20-21/nabor-do-sp-na-2020-2021/
 
Wnioski o przyjęcie należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej sp48@sosnowiec.edu.pl w formie skanu lub zdjęcia wypełnionego wniosku (dotyczy okresu zawieszenia zajęć szkolnych) lub listownie na adres Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego, ul. Piłsudskiego 114, 41-200 Sosnowiec.
 
Zapraszamy do szkoły, gdzie sportową pasję łączymy z nauką.

Do góry