Nabór do SP48 – 2018/2019

INFORMACJE O PROFILACH
(gimnastyka artystyczna, pływanie, lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna)

Klasy realizują szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec, Klubu Sportowego MKS MOS Płomień Sosnowiec, Akademii Gimnastyki Artystycznej oraz klubów pływackich z Sosnowca.

Szkolenie sportowe z zakresu pływania, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, piłki nożnej oraz piłki siatkowej prowadzone przez specjalistów (nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu posiadających przygotowanie pedagogiczne) .

Doskonała szkolna infrastruktura sportowo-rekreacyjna:

 • Pływalnia 25m (na miejscu)
 • Hala sportowa 35m (na miejscu)
 • Siłownia (na miejscu)
 • Sala fitness (na miejscu)
 • Sala tenisa stołowego (na miejscu)
 • Tereny zielone: Park im. Jana Fusińskiego (bezpośrednio przylegający do szkoły)
 • Stadion lekkoatletyczny (10 minut pieszo od szkoły)
 • Stadion i boiska treningowe Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec (200 metrów od szkoły)

Klasy i grupy ćwiczeniowe zapewniające wysoką indywidualizację treningu.

Wymiar godzin szkolenia sportowego: klasa 1-3: 13 godzin tygodniowo, klasy 4-7: 12 godzin tygodniowo.

Program nauczania poza szkoleniem specjalistycznym w zakresie pływania, piłki siatkowej oraz lekkoatletyki obejmuje:

 • Starty w zawodach sportowych (miejskich i ogólnopolskich)
 • Wycieczki rowerowe
 • Wycieczki górskie
 • Wyjścia do parku trampolin

Drugi język obcy w 7 klasach: klasy 7 realizują zajęcia z języka angielskiego oraz jednego wybranego języka spośród zaproponowanych: język niemiecki, język włoski, język hiszpański lub język rosyjski (decyzja większości złożonych deklaracji).

Limit miejsc w poszczególnych klasach: klasa 1: 20 uczniów, klasy 4, 7: 24 uczniów.

 

TERMINARZ podstępowania rekrutacyjnego do klas 1, 4, 7:

 1. Składanie wniosków: od 15 marca 2018 r. do 11 maja 2018 r. (do godz. 15:00).
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej: od 9 kwietnia 2018 r. do 7 czerwca 2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywnej wyniki prób sprawności fizycznej: 8 czerwca 2018 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:  2 lipca 2018 r.
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 2 lipca 2018 r. do 4 lipca 2018 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 5 lipca 2018 r.
 7. Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami): od 6 lipca 2018 r.

 

Uwaga: kandydaci do klasy 1  przyjmowani są na podstawie wypełnionego wniosku (nie przeprowadza się prób sprawności fizycznej z zakresu pływania do klasy 1  SP48).

Profil Termin, miejsce Nauczyciel
Piłka nożna 10.05.2018r. (czwartek), godzina: 15:00

Miejsce: sztuczne boisko Klubu Zagłębie Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Sosnowiec

mgr G. Bąk
Lekkoatletyka 14.04.2018r. (sobota), godzina 16:00 lub

12.05.2018r. (sobota), godzina 16:00 lub

17.05.2018r. (czwartek), godzina 16:00

Miejsce: Stadion lekkoatletyczny, al. Mireckiego 4, Sosnowiec

mgr T. Krukiewicz,
mgr R. Bytomski
Piłka siatkowa 12.04.2018r. (czwartek), godzina: 17:00 lub

8.05.2018r. (wtorek), godzina: 17:00 lub

26.05.2018r. (sobota), godzina: 11:00

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

mgr P. Augustyn
mgr M. Kaczmarczyk
Pływanie 10.04.2018r. (wtorek), godzina 15:00-16:00 lub

24.04.2018r.(wtorek),  godzina 15:00-16:00 lub

19.05.2018r. (sobota), godzina 9:00 lub

2.06.2018r. (sobota), godzina 9:00

Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

UwagaKandydaci do klasy 1  SP48 przyjmowani są na podstawie wypełnionego wniosku (nie przeprowadza się prób sprawności fizycznej z zakresu pływania do klasy 1  SP48).

mgr P. Szula,

mgr A. Kula.

 

 

Opisy prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych Szkoły Podstawowej  nr 48 Mistrzostwa Sportowego:

 

Dodatkowe informacje dla nauczycieli prowadzących testy sprawności fizycznej: