Udział w uroczystości

Powiększ obraz

19 lutego przypada 96 rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego historyka, dziennikarza, polityka i dyplomaty. Stała się ona doskonałą okazją dla uroczystości oficjalnego nadania jego imienia rondu u zbiegu sosnowieckich ulic Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej.
W części oficjalnej wzięli udział parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele samorządowych władz miejskich z Prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim na czele, a przede wszystkim Panowie: Piotr Bachurzewski – pasierb i dr Marcin Barcz – sekretarz patrona ronda.

Z dużym zainteresowaniem, społeczność naszej szkoły przyjęła propozycję spotkania z bliskimi prof. Władysława Bartoszewskiego. Młodzież klas trzecich gimnazjum oraz pierwszych i trzecich LO zapoznała się ze szczegółami życia i działalności zawodowej prof. W. Bartoszewskiego.
W trakcie prelekcji wygłoszonej przez dr. Marcina Barcza, uczniowie zetknęli się także z archiwaliami, które pozwoliły lepiej poznać przeszłość naszego bohatera. Uzupełnieniem tej części spotkania były pytania zadawane przez uczniów, na które odpowiedzi dały mniej oficjalny obraz Profesora.