Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Powiększ obraz

W związku z ustąpieniem dotychczasowej Przewodniczącej Katarzyny Kluge, w dniu 20 lutego 2018 r. zostały przeprowadzone wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszone zostały cztery kandydatury Mateusz Zynek, Alicja Kania Aldona Świerczewska i Aleksandra Grela.. Wybory zostały przeprowadzone miały charakter bezpośrednich i w trybie ruchomym – komisja wyborcza dostarczała urnę do poszczególnych oddziałów podczas realizowanych przez te oddziały zajęć lekcyjnych. W skład komisji wyborczej weszli: Natalia Zybała (gim), Sandra Januszewska (LO), Julia Lis (LO), Jessica Sykulska (LO), Katarzyna Kluge (LO) i opiekun SU- Leszek Śliwiński. Po przeliczeniu głosów okazało się, że głosowało 302 pośród 392 uprawnionych do głosowania – a frekwencja wyniosła 77,04%. Większością głosów i nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został wybrany Mateusz Zynek – gratulujemy