Aktualności

Szanowni Państwo,

przedstawiam następujący dokument dotyczący organizacji pracy szkoły od 22 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

– zarządzenie nr 21 2020/2021 z dn. 19 marca 2021r. (nauczanie zdalne klasy SP oraz LO) – Plik PDF

Na stronie szkoły zostanie zamieszczony pan lekcji obowiązujący od 22.03.2021r. (należy wybrać właściwy plan z rozwijanej listy). Plan będzie dostępny na www.  od 21.03.2021r.

Plan lekcji jest dostępny pod adresem: https://zso3sosnowiec.edupage.org/timetable/?

Więcej o: Nabór do klas 1, 4 w SP48 w Sosnowcu

Już wkrótce (od 1 marca 2021r.) rozpoczynamy nabór do klas 1, 4 w Szkole Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu. 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 obejmuje następujące profile w poszczególnych klasach:

klasa 1a – grupa 1 – profil pływacki (dziewczęta, chłopcy)

klasa 1a – grupa 2 – profil gimnastyki artystycznej (dziewczęta)

klasa 1bprofil piłka nożna (chłopcy) NOWOŚĆ

klasa 4aprofil pływacki (dziewczęta, chłopcy)

klasa 4b profil piłka siatkowa (dziewczęta) NOWOŚĆ

klasa 4cprofil piłka ręczna (chłopcy) NOWOŚĆ

 

Rekrutacja odbędzie się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji (rozpoczęcie od 1 marca 2021r.)

Rekrutacja do klas 4 odbywa się pod adresem: https://sp-klasy4-sportowe-sosnowiec.nabory.pl/

Rekrutacja do klas 1 odbywa się pod adresem: https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

W najbliższym czasie na stronie http://www.prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja20-21/nabor-do-sp-na-2021-2022/ zostaną udostępnione dodatkowe informacje wraz ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji (testów sprawnościowych).

Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 2a SP

Wiktoria Kalębka

otrzymała powołanie do Kadry Województwa Śląskiego na rok 2021

 

GRATULUJEMY

Życzenia świąteczne

Życzenia Świąteczne i podziękowania przekazane od osób,

które dzięki uczniom ZSO nr 3 o wielkim serduchu,

dzięki wsparciu w ramach Szlachetnej Paczki ,

są pełni wiary, nadziei na lepsze jutro oraz uwierzyli w miłość do bliźniego.

Dziękujemy

 

Obowiązki i prawa ucznia

 

Nie ma dzieci – są ludzie”… (cyt)

W tych kilku słowach można ująć credo pedagogiczne Henryka Goldszmita

znanego pod pseudonimem Janusza Korczaka.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia,

przysługują takie same prawa – Prawa dziecka.

Korczakowskie Prawa dziecka są aktualne do dziś. Jego myśli, idee, jego cele ocalały

i większość z nich zrealizowano w Konwencji Praw Dziecka.

W klasach I-III SP 48, w miesiącu Marzec, przeprowadzono zajęcia, których celem było przypomnienie

i uświadomienie uczniom ich Praw, a potwierdzeniem z kolei ich znajomości

były rozmowy sprawdzające znajomość w/w zagadnień oraz postać graficzna czyli plakat

Znam Prawa dziecka/Prawa ucznia”

 

21.03 to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny ale również Światowy Dzień Zespołu Downa.

W klasach I-III SP naszej szkoły przeprowadzono zajęcia edukacyjne w ramach Projektu Edukacyjnego „Emocje”

„Przygody Kolorowej Skarpetki”, których głównym przesłaniem było podnoszenie świadomości społecznej uczniów na temat Zespołu Downa oraz kształtowanie empatii do innych osób w myśl

„Jesteśmy inni , a jednak tacy sami’…

Solidaryzując się z osobami dotkniętymi Zespołem Downa uczniowie w tym dniu  założyli dwie kolorowe,

 nie do pary skarpetki,  a w ramach  prac technicznych wykonali skarpetkowe pacynki.

#MarzenaDziadkowiec#projekt_Emocje – SP 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu

melduje wykonanie projektu.

 

Sylwia Jedziniak, Dorota Mrozik, Wioletta Różyc.

 

Dzień dobry

Udało nam się przeprowadzić egzamin na kartę pływacką przed pandemią

Wytyczne aby zdać egzamin:

  • przepłynięcie dowolnym sposobem i w dowolnym czasie 200m , w tym przepłynięcie 50m na plecach
  • wykonanie skoku do wody z wysokości 0,7m
  • przepłynięcie pod wodą co najmniej 5m pod wodą ( start z wody)

Gratulacje dla wszystkich 🙂

 

Klasa 3a

Klasa 2a

Dzień jedności  z osobami dotkniętymi  autyzmem i zespołem Aspergera .

Niestety w tym roku szkolnym z powodu pandemii koronawirusa,

nie będzie można tradycyjnie  przemaszerować ulicami Sosnowca.

Solidaryzując się mimo wszystko, z osobami dotkniętymi autyzmem i zespołem Aspergera oraz 

chcąc stworzyć wspólny „Krąg Empatii i Solidarności”, a tym samym pokazać im,

że zawsze  są w naszych sercach, klasy I-III SP naszej szkoły,  jako kontynuację szlachetnej akcji przystąpiły  

do  udziału  w „Wirtualnym Błękitnym Marszu 2021”, który odbędzie się 8 kwietnia 2021 roku

on-line na stronie internetowej i Facebook-u Szkoły Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego  w Sosnowcu

w formie prezentacji multimedialnej „ Wirtualnego Błękitnego Marszu 2021” .

Z tej też okazji w klasach I-III SP, zorganizowano 10.03 Dzień Niebieski, który jest motywem obchodów

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” oraz przeprowadzono zajęcia edukacyjne,

których głównym przesłaniem było podnoszenie świadomości społecznej uczniów na temat autyzmu

oraz solidaryzowanie się  z osobami dotkniętymi autyzmem i zespołem Aspergera.

                                                                                 

Sylwia Jedziniak, Dorota Mrozik, Wioletta Różyc.

 

 

Do góry