ŻEGNAJ ZIMO! WITAJ WIOSNO!

Powiększ obraz

 

W dniu 21 marca 2018 roku uczniowie klasy pierwszej SP 48 wraz z wychowawczynią mgr Małgorzatą Zawadą pożegnali uroczyście zimę. Pierwszoklasiści tradycyjnie przygotowali Marzannę- słomianą kukłę, pięknie przystrojoną suknią i kapeluszem. Wraz z nią w barwnym korowodzie spacerowali wokół naszej szkoły. Marzanna ostatni raz królowała w okolicy rozsiewając zimową aurę. Na koniec uczniowie pozostawili symbol odchodzącej zimy przy koszach na odpady. Ze względów ekologicznych nie zatopiono Marzanny w Brynicy, aby nie zanieczyszczać jej wód. Szczególne podziękowania składamy na ręce Julii Gałek z klasy 2ag za wcielenie się w rolę Marzanny.

Jak mówi tradycja w ten sposób uroczyście zakończyliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę. Na dowód tego stwierdzenia na naszej drodze pojawiły się wesoła wiewiórka  i gotowe do zakwitnięcia “kotki” na wierzbie.

Życzymy wszystkim radosnej i ciepłej WIOSNY!!!

PIERWSZOKLASIŚCI WRAZ Z WYCHOWAWCĄ!