Akcja charytatywna „Szkoło Pomóż i Ty”

Powiększ obraz

Szkolny Klub Wolontariatu uczestniczył w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”. W tym roku wolontariuszki rozprowadzały cegiełki dla 15-letniego Łukasza, cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe. Zebrana kwota – 400zł zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Wszystkim nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie 👍