Jesteś tutaj:

Kategoria: News

Dzisiaj, 23 września, uczniowie klas pierwszych, zarówno Szkoły Podstawowej, jak i Liceum, mieli swój wielki dzień. Zostali bowiem uroczyście przyjęci w poczet uczniów naszych szkół.

Symbolem przynależności do naszej społeczności szkolnej stały się tarcze, które Pani Dyrektor wręczyła pierwszoklasistom na akademii.

Mamy nadzieję, że debiutujący w progach naszych szkół uczniowie wypełnią rotę ślubowania, a każdy dzień nauki będzie dla Nich nowym, inspirującym doświadczeniem.

 

Dziś wykonaliśmy pierwsze zadanie projektowe „TWAL”. TWAL jest jedną z technik plastycznych wykorzystywanych przez nauczycieli pracujących według założeń Froebla. Rozwijając skrót i tłumacząc go na język polski jest to po prostu myślenie linią. Technika ta przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia, a w skrócie polega na używaniu kartonu do odbija linii i tym samym tworzenia własnych kompozycji. My tworzyliśmy dziś jesienny ogród z astrów.

Wioletta Różyc

 

 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.).

Czy sztuka to trudna i nudna tematyka dla dzieci? Nie, pod warunkiem, że się nią bawimy. Nie skupiajmy się na tytułach czy trudnych nazwiskach, oswajajmy dzieci z dziełami, otaczajmy reprodukcjami, wzbudzajmy ich ciekawość. Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji
 z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 tj.: ”

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, (…).
 2. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (…)”.

Wioletta Różyc

Dołączyliśmy do Ogólnopolskiego  Projektu  Edukacyjnego „Zabawa w spokojny umysł”. Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom w wieku  wczesnoszkolnym oraz ich wychowawcom wiedzy na temat prostych technik Mindfulness oraz narzędzi i inspiracji do rozwijania kompetencji emocjonalnych, a przede wszystkim obserwowania, rozpoznawania, rozumienia, a także akceptowania reakcji emocjonalnych u siebie i u innych. Tematy poruszane podczas realizacji Projektu:

 1. Jak działa mój mózg?
 2. Po co być uważnym?
 3. Co to są emocje i czy są nam potrzebne?
 4. Przyjemne i nieprzyjemne uczucia
 5. Pauza – czyli jak się zatrzymać
 6. Sposoby na wyciszenie
 7. Świadome oddychanie
 8. Skupiona uwaga
 9. Wdzięczność w naszej klasie/grupie

 

Wioletta Różyc

Plakat Zabawa w spokojny umysł

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 
1 września rozpoczęliśmy  nowy rok szkolny. Miło było  spotkać się  po wakacjach. Szczególnie ciepło witaliśmy naszych Pierwszaków.  W tym roku to aż osiem nowych klas: dwie  w Szkole Podstawowej  i sześć w Liceum . Cieszymy się, że jesteście z nami.
Całej społeczności szkolnej życzymy wielu sukcesów. 
 

POWODZENIA

 

Pamięci Adama Kułacha

W dniu 1 września 2022 r. nieoczekiwanie i zdecydowanie przedwcześnie odszedł nasz kolega, absolwent III L.O. z roku 1984 – Adam Kułach. Był wybitnym dyplomatą (zarówno Polskim jak i Unii Europejskiej), arabistą, społecznikiem, a ostatnio również wspierał nasz biznes poza granicami kraju. Adam lubił mieć wizję poprawy świata i realizował ją we wszystkich obszarach swojej aktywności – od dyplomacji, poprzez edukację, działalność charytatywną, na lokalnej społeczności i rodzinie kończąc. Był po prostu naszym przyjacielem i Dobrym Człowiekiem.

Cześć Jego Pamięci.

Jacek Guz

 

ADAM KUŁACH

Rozpoczęcie roku szkolnego:

01.09 

 
Szkoła Podstawowa ; godz. 8.00 klasy 1-3 spotkanie na sali gimnastycznej
 
klasy 4-8 spotkania z wychowawcami w klasach;
 
Liceum Ogólnokształcące godz. 10.00 kasy 1 spotkanie na sali gimnastycznej,
 
klasy 2-4 spotkanie z wychowawcami w klasach;

Do góry