Jesteś tutaj:

Kategoria: News

W niedzielę 29 stycznia nasi wolontariusze kwestowali w trakcie 31 Finału WOŚP.

Tegoroczny finał odbywał się pod hasłem :

„ Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”

Mimo dużego chłodu nasi uczniowie dali radę, bo mają gorące serca.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękuję za udział w akcji.

 

Uczniowie klas I-III SP, 22.12.2022 spotkali się przy wspólnym klasowym świątecznym stole,
a przy okazji zrealizowali kolejne zadanie projektu „Z Kulturą mi do twarzy”.
Moduł „Kocham, Lubię, Szanuję”, jako kultywowanie tradycji, w naszym przypadku bożonarodzeniowych, nakierował rozmowę oraz działania naszej społeczności szkolnej na temat
zasad właściwego zachowania się przy stole oraz savoir vivre przy stole świątecznym,
czy też tradycji bożonarodzeniowych, jak dzielenie się opłatkiem, życzenia,
czytanie pisma świętego przed wieczerzą , czy śpiewanie kolęd.
Uczniowie samodzielnie zorganizowali poczęstunek w klasie zgodnie z tradycjami świątecznymi, samodzielnie nakryli do stołu, zwracając uwagę na sposób nakrywania do stołu oraz
w sposób kulturalny układali i wygłaszali świąteczne życzenia.
Wypowiadali się na temat swoich wrażeń przed i po uroczystości, zwracając uwagę na zachowanie się
zgodnie z poznanymi zasadami savoir vivre oraz tradycjami bożonarodzeniowymi.

Jednym słowem, było miło, smacznie, kulturalnie i przyjemnie,
jak na prusowską młodzież przystało.

W dniu 21 października 2022 roku podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego architekt Ryszard Jurkowski, absolwent naszego Liceum z roku szkolnego 1962/1963 za swą działalność został nagrodzony Medalem imienia Profesora Zygmunta Majerskiego. Medal przyznawany jest od 2005 roku przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach osobom, które swoją działalnością twórczą,  naukową, publicystyczną lub organizacyjną zasłużyły się dla tworzenia , bądź promocji architektury i urbanistyki regionu górnośląskiego.

Inne nagrody i wyróżnienia :

  1. Nagroda Roku SARP – za najlepszą realizację w Polsce – uzyskana w latach 1988, 1989, 1997, 2011, 2012
  2. Europejska Nagroda Miesa Van Der Rohe – nominacja w 2013 roku
  3. Brick Award – Polska – I nagroda , 2013 rok
  4. SARP – Cement w architekturze  -uzyskane w latach 1998, 2011, 2013
  5. Brick 14 – Internacional Brick Architekture – Wiedeń- 2014 rok

 

Gratulujemy

Świąt pełnych radości, spokoju w nowym roku życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły 🎁🎁🎁

Do góry