7, 8 maja 2019r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z zapisami szkolnego kalendarium 7 oraz 8 maja 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP, GIM, LO.

W ww. terminach odbywają się egzaminy maturalne z zakresu matematyki oraz języka angielskiego.