Wyjście klasy 2A III LO z okazji Dnia Chłopaka

DZIEŃ CHŁOPCA

Z okazji Dnia Chłopca klasa 2a III LO pod opieką swojej ulubionej wychowawczyni i nauczycielki biologii- prof. Beaty Przybyły wyszła na spacer do Parku Kresowego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły oraz wzdłuż rzeki Brynicy. Uczniowie mieli okazję rozpoznawać pospolite gatunki roślin oraz podziwiać kolory jesień. Jako ciekawostkę udało się nam zaobserwować żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill) – gatunek grzyba z rodziny żagwiowatych (Polypraceae). Jest to groźny grzyb chorobotwórczy atakujący głównie drzewa liściaste, zarówno okazy osłabione, jak i te w pełni zdrowe i powodujący intensywną brunatną zgniliznę drewna. Dla ludzi jadalne są tylko młode owocniki po odpowiednim przygotowaniu: płukaniu, obgotowaniu i odlaniu wody.