Autoprezentacja i skuteczna komunikacja

Powiększ obraz

Autoprezentacja i skuteczna komunikacja

Dnia 23.10.2019,klasa Ic(LO) wzięła udział w zajęciach
pt.”Autoprezentacja i skuteczna komunikacja”. Warsztaty odbyły się w
ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i zorganizowane zostały przez
szkolnego doradcę zawodowego,mgr Sylwię Tatara. Poprowadziła je
natomiast pani mgr Małgorzata Makieła-nauczyciel akademicki Wyższej
Szkoły Humanitas.
Sylwia Tatara