Powiększ obraz

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY

MIASTA SOSNOWCA

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU NR II NA KANDYDATÓW NA RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA SOSNOWCA

Głosowanie rozpoczęło się w dniu 29.11. 2019 r. o godzinie 9.40 i trwało do godziny 11.20.

I.ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA

1

Lista wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania

1

4

5

2

Komisja otrzymała kart do głosowania

1

4

5

3

Nie wykorzystano kart do głosowania

4

6

4

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”)

9

9

II.USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie nie zostały naruszone.

Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:

5

Liczba kart wyjętych z urny

9

9

6

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią Szkolnej Komisji Wyborczej)

0

7

Liczba kart ważnych

9

9

8

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

8

8a

W tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska dwóch kandydatów

2

8b

W tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata

6

9

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów

(z kart ważnych)

9

1

Na poszczególnych kandydatów na radnych oddano następujące liczby głosów ważnych:

L.p.

Nazwisko i imię/imiona

Liczba głosów ważnych

1.

Fijałkowski Igor Zbigniew

5

7

2.

Jaskulski Tymoteusz Marcin

3

4

Razem

9

1

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka „Razem”) i głosów nieważnych (pkt 8) musi być równa liczbie z pkt 7, czyli liczbie kart ważnych.

III. KOMISJA STWIERDZIŁA, ŻE :

Na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca został(-y/-li) wybrani:

Imię/imiona, Nazwisko: Igor Zbigniew Fijałkowski

Imię/imiona, Nazwisko: Tymoteusz Marcin Jaskulski