Akcja Góra Grosza

Powiększ obraz

Akcja Góra Grosza

Dziękujemy uczniom z klasy Ia, IIa,VIIIa i VIIIb, którzy wraz z wychowawcami p.D.Mrozik, W.Różyc,J.Piechocką, J.Błach dołączyli do akcji Góra Grosza. Organizatorem zbiórki jest Towarzystwo Nasz Dom. Patronat nad akcją objęła Poczta Polska.Grosze to prawdziwa pomoc dla tysięcy dzieci z instytucjonalnej czy rodzinnej pieczy zastępczej. To wielki wspólny sukces! Dobro zawsze wraca! Opiekun koła wolontariatu.

W.Różyc