Zawieszenie zajęć szkolnych 25.03.2020 – 10.04.2020r.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie z dn. 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty (szkół wszystkich typów) zostaje czasowo ograniczone do dnia 10 kwietnia 2020r.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostaną przedstawione w zarządzeniu w dniu 24.03.2020r.