Pożegnanie III klas LO

Dzisiaj po raz ostatni spotkalibyście się w takim gronie:

– wśród kolegów i koleżanek, z którymi przez trzy lata spędzaliście czas;

– wśród nauczycieli, starających się jak najlepiej przygotować Was do najtrudniejszego egzaminu, jaki niedługo będziecie zdawać -egzaminu z życia.

Od dzisiaj będziecie absolwentami Prusa. Będziecie niezależni, sami zaczniecie kierować własnym życiem i dokonywać w nim wyborów. Dobrych i złych, lecz ważne, aby były one świadome i przemyślane, żebyście niczego w życiu nie żałowali i nie spoglądali wstecz, ale zawsze zmierzali do wyznaczonego sobie celu.

Przed wami egzamin maturalny, będący nie tylko sprawdzianem Waszej wiedzy, ale także czymś, co pozwoli Wam dokonać oceny, w jakim stopniu sami potraficie wyciągać wnioski i krytycznie myśleć o świecie, który Was otacza.

W imieniu nas – Waszych nauczycieli, chciałabym życzyć Wam zrealizowania najbliższych planów, związanych z kontynuowaniem edukacji lub poszukiwaniem pracy. Życzę wam także doskonalenia umiejętności podejmowania właściwych decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Życzę wam pomyślności, sukcesów i szczęścia w życiu osobistym.

Jolanta Kamińska-Sroka

Absolwentka Prusa