Nauczanie zdalne do 26 czerwca 2020r.

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. 2020, poz. 990), funkcjonowanie szkół zostaje czasowo ograniczone do dnia 26 czerwca 2020r.

W okresie do dnia 26 czerwca 2020r. szkoła realizuje zadania związane z realizacją podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostały opisane w zarządzaniu nr 18 (http://serwer1476418.home.pl/new/wp-content/uploads/2020/06/ZD18.pdf)