Procedury od 1 września 2020r., zgody, deklaracje

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

przedstawiamy zasady oraz procedury obowiązujące w ZSO3 (SP48, IIILO, Bursa) od 1 września 2020r.

  1. Zarządzenie nr 21 2019/2020 w sprawie: organizacji oraz realizacji zadań Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu (Szkoły Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, Bursy Szkolnej w Sosnowcu) związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w trybie stacjonarnym od dnia 1 września 2020r.  (plik PDF)
  2. Zarządzenie nr 22 2019/2020 w sprawie: wprowadzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu (Szkoły Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, Bursy Szkolnej w Sosnowcu) Strategii Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu (Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego, III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego  im. Bolesław Prusa w Sosnowcu, Bursa Szkolna w Sosnowcu)  od 1 września 2020r.  (plik PDF)

 

W dniu 1 września 2020r. należy dostarczyć poniższe zgody wypełnione przez rodziców/opiekunów (zgody należy złożyć podczas spotkań z wychowawcami):

ZGODY, DEKLARACJE (plik PDF), 8 stron

(ww. deklaracje/zgody będą również dostępne w wersji papierowej w dniu 1 września 2020r. przy wejściu do szkoły)