Obowiązkowa ochrona ust i nosa w szkole od 12 października 2020r.

W związku z ukazaniem się nowych przepisów w dniu 10.10.2020r. wprowadza się od dnia 12 października 2020r. obowiązek noszenia maseczek (lun innej ochrony ust i nosa) w budynku ZSO3 w Sosnowcu (SP48, IIILO) podczas przerw i korzystania z przestrzeni wspólnych (korytarze, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski, stołówka – za wyjątkiem czasu przeznaczonego na spożywanie posiłków).

Ww. obowiązek dotyczy nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi.