Zebrania z rodzicami (oraz konsultacje dla rodziców) – 12.11.2020r. ONLINE

Szanowni Rodzice,

Dzisiejsze zebrania z rodzicami oraz konsultacje odbędą się w formie online (w godzinach 17-18)
z wykorzystaniem dziennika Librus oraz np. narzędzia Meet do połączenia głosowego.