Zebrania Rodziców

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018:

06.09.2017  – Zebranie z rodzicami o godzinie 17:00

16.11.2017  – Zebranie z rodzicami oraz konsultacje dla rodziców.

14.12.2017  – Konsultacje dla rodziców (g. 17:00-18:00) Przekazanie rodzicom proponowanych ocen semestralnych (SP, GIM i LO) oraz informacji o zagrożeniach.

11.01.2018  – Zebranie z rodzicami – podsumowanie I sem. (g. 17:00)

22.03.2018 (czwartek) – Zebranie z rodzicami (oraz konsultacje dla rodziców) g. 17:00. Przekazanie informacji o zagrożeniach uczniów kl. III LO.

17.05.2018 – Zebranie z rodzicami (oraz konsultacje dla rodziców), g. 17:00. Podanie rocznych ocen proponowanych.