PSO – GIM

Klasa 1 gimnazjum
Klasa 2 gimnazjum
Klasa 3 gimnazjum
Język polski
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki 
Język włoski
Język rosyjski 
Biologia 
Chemia 
Fizyka 
Geografia 
Historia 
Informatyka 
Matematyka 
Religia 
Muzyka 
Plastyka 
Wychowanie fizyczne 
Zajęcia artystyczne

 
Język polski
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki 
Język włoski

Język rosyjski 
Biologia 
Chemia 
Fizyka 
Geografia 
Historia 
Informatyka
Matematyka 
Religia 
Zajęcia techniczne 
Muzyka 
Plastyka 
Wiedza o społeczeństwie 
Wychowanie fizyczne 
Zajęcia artystyczne
Język polski
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki 
Języka włoski
Język rosyjski 
Biologia 
Chemia 
Fizyka 
Geografia 
Historia 
Informatyka 
Matematyka 
Religia 
Zajęcia techniczne 
Muzyka 
Plastyka 
Edukacja dla bezpiecz.

Wiedza o społeczeństwie 
Wychowanie fizyczne 
Zajęcia artystyczne