Dzień Edukacji Narodowej

Dziś jest ten szczególny dzień, kiedy głośno dziękujemy naszym Nauczycielom – Tym którzy pracują z młodzieżą obecnie i Tym, którzy pracowali kiedyś – za życzliwość, zaangażowanie i pasję, którą od lat dzielą z młodymi ludźmi.

Życzymy Wam zdrowia oraz niesłabnącego entuzjazmu we wszelkich Waszych aktywnościach!