Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego „Leon”

 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego „Leon”

Sesja wiosenna

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Ogłaszamy zapisy na Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego „Leon” dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej (klasy 1-8 SP). Konkurs, bez eliminacji wewnątrzszkolnych, umożliwia sprawdzenie poziomu wiedzy każdego ucznia bez względu na jego dotychczasowe wyniki w nauce. Skala obliczana jest przez zbiorczą sumę wyników z całej Polski.

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy w atmosferze świetnej zabawy.

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie co najmniej 10 uczniów ze szkoły i uiszczenie opłaty w wysokości 12 zł od uczestnika. Jest to kwota, którą organizatorzy konkursu przeznaczają na nagrody, podziękowania, dyplomy dla laureatów, ale także dyplomy dla każdego uczestnika.

Na zgłoszenia czekamy tylko do 3 marca 2022, więc czas nagli!

45 minutowy konkurs pisemny odbędzie się w budynku szkoły w jednym z trzech wymienionych dni (termin jeszcze do uzgodnienia): 16-18 marca 2022 roku.

Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów otrzymują dyplom laureata i nagrodę książkową, pozostali uczestnicy olimpiady niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymają dyplom uczestnictwa oraz z ramienia szkoły pozytywne punkty z zachowania i ocenę z przedmiotu.

Wszelkie informacje odnośnie przebiegu konkursu, poziomu trudności oraz przykładowe testy z ubiegłorocznych sesji można zobaczyć na oficjalnej stronie organizatora konkursu

https://www.leon-konkursy.pl/konkurs-jezyka-angielskiego

lub na facebooku

https://www.facebook.com/leon.konkursy/

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora konkursu Magdaleny Wójcik-Bit osobiście (sala 29) lub poprzez dziennik Librus do 3 marca 2022 roku.