Pamięci Adama Kułacha

Pamięci Adama Kułacha

W dniu 1 września 2022 r. nieoczekiwanie i zdecydowanie przedwcześnie odszedł nasz kolega, absolwent III L.O. z roku 1984 – Adam Kułach. Był wybitnym dyplomatą (zarówno Polskim jak i Unii Europejskiej), arabistą, społecznikiem, a ostatnio również wspierał nasz biznes poza granicami kraju. Adam lubił mieć wizję poprawy świata i realizował ją we wszystkich obszarach swojej aktywności – od dyplomacji, poprzez edukację, działalność charytatywną, na lokalnej społeczności i rodzinie kończąc. Był po prostu naszym przyjacielem i Dobrym Człowiekiem.

Cześć Jego Pamięci.

Jacek Guz

 

ADAM KUŁACH