Nagroda dla absolwenta

W dniu 21 października 2022 roku podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego architekt Ryszard Jurkowski, absolwent naszego Liceum z roku szkolnego 1962/1963 za swą działalność został nagrodzony Medalem imienia Profesora Zygmunta Majerskiego. Medal przyznawany jest od 2005 roku przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach osobom, które swoją działalnością twórczą,  naukową, publicystyczną lub organizacyjną zasłużyły się dla tworzenia , bądź promocji architektury i urbanistyki regionu górnośląskiego.

Inne nagrody i wyróżnienia :

  1. Nagroda Roku SARP – za najlepszą realizację w Polsce – uzyskana w latach 1988, 1989, 1997, 2011, 2012
  2. Europejska Nagroda Miesa Van Der Rohe – nominacja w 2013 roku
  3. Brick Award – Polska – I nagroda , 2013 rok
  4. SARP – Cement w architekturze  -uzyskane w latach 1998, 2011, 2013
  5. Brick 14 – Internacional Brick Architekture – Wiedeń- 2014 rok

 

Gratulujemy