Pierwsza pomoc – AED

Podczas zajęć warsztatowych przypomnieliśmy sobie zasady udzielania pierwszej pomocy oraz poznaliśmy urządzenie AED- automatyczny defibrylator zewnętrzny. Dowiedzieliśmy się, że urządzenie samo wydaje komunikaty głosowe, zatem nie ma obaw, że pomylimy kolejność działań. Jego użycie nie musi zatem wzbudzać żadnych obaw.