Dzień Otwarty AWF Katowice

DZIEŃ OTWARTY AWF KATOWICE

23 lutego 2023 r. maturzystki z klasy siatkarskiej wzięły udział w Dniu Otwartym Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W części oficjalnej uczennice miały możliwość spotkania się z Rektorem uczelni prof. dr hab. Grzegorzem Jurasiem oraz obejrzenia pokazów artystycznych przygotowanych przez studentów AWF Katowice. W drugiej części wydarzenia uczennice uczestniczyły w ciekawych wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni. Udział w Dniu Otwartym AWF Katowice był okazją do zapoznania się z ofertą studiów, wymaganiami egzaminacyjnymi oraz infrastrukturą naukowo-dydaktyczną.